• Gamla kontoret Hargsbruk

  Arbetet med att Restaurera Fasaderna på G:a kontoret är nu slutförda, se mer under Referenser/Slott&Herresäten…

  Läs mer »

  Arbetet med att Restaurera Fasaderna på G:a kontoret är nu slutförda, se mer under Referenser/Slott&Herresäten

 • Stortorget 18-20

  Arbeterna på kv. Echo 1,Stortorget 18-20 i Gamla Stan är nu slutförda och besiktade till allas förnöjdsamhet. Se mer under Referenser/Kulturbyggnader….

  Läs mer »

  Arbeterna på kv. Echo 1,Stortorget 18-20 i Gamla Stan är nu slutförda och besiktade till allas förnöjdsamhet. Se mer under Referenser/Kulturbyggnader.

 • Näs Fritidsgård

  Den omfattande Restaureringen av Fasaderna på Näs Fritidsgård i Hosjö, Falun är nu till fullo klar. Se mer under referenser/kulturbyggnader….

  Läs mer »

  Den omfattande Restaureringen av Fasaderna på Näs Fritidsgård i Hosjö, Falun är nu till fullo klar. Se mer under referenser/kulturbyggnader.

 • Barnängens Gård 1

  Arbeterna är nu slutförda på Barnängens Gård 1 / Södermalm se mer under referenser kulturbyggnader. Barnängens Gård 1…

  Läs mer »

  Arbeterna är nu slutförda på Barnängens Gård 1 / Södermalm se mer under referenser kulturbyggnader.

  Barnängens Gård 1