Företaget

Företaget bildades 1980 av Jan-Erik Hedlund, Göran Johansson och Jörgen Hedlund. De 3 tillsammans har under åren som gått utvecklat företaget till att som grundidé verka och värna om kulturella byggnader. Under 2014 tillträdde Patric Hedlund och Peter Axelsson som nya ägare av Företaget, vilka har varit anställda sedan starten 1980. Företaget kommer att drivas vidare i samma anda som tidigare.

Vår specialitet är kalkputs och avfärgning med traditionella kalkfärger.

Vi har under de gågna åren restaurerat ett 70-tal kyrkor, från Boden i norr till Filipstad i söder.

Slott och Herresäten har också varit en stor del av vår verksamhet. Bl.a. har Strömsholm, Gävle, Tidö, Örbyhus – och Rosendals Slott utförts av oss.
Ulriksdals Slottskapell, Gamla Riksdagshuset, Rosenbad, Ljunglöfska Villan samt Högsta Domstolen i Stockholmsområdet är andra fastigheter vi utfört.
Ärkebiskopsgården i Uppsala, Residenset Härnösand, Biskopsgården i Luleå samt Cassels Donation Grängesberg är objekt som utförts runt landet.

Företaget har under årens lopp växt från 3 anställda till ca 25 anställda under 2015, varav ca 15 st är säsongsanställda.

Vi är Certifierad Fasad Entreprenör av Sveriges Murnings och Putsentreprenörförening.

Vår framtidsmålsättning är att fortsätta vara verksamma inom den ”nisch” vi skapat.

Kommentarer inaktiverade.