Kategoriarkiv: Kultur/Slott-Referenslista

2020-01-07 Referens objekt Slott och Kultur

                                

                                                               

1.Hedemora Wahlmanska huset In och utvändigrenovering              1983

 2.  Strömsholms Slott                              Utvändig renovering                                1986

 3.  Avesta Stadshuset                              Utvändig renovering                                1986

 4.  Ornässtugan                                       Fönsterrenovering                                    1986

5.  Strömsholms Slott                            Utvändig renovering                           1987-89

 6.  Högsta Domstolen                             Utvändig renovering                                1987

7.  Säter Regionsjukhuset                      Utvändig nyproduktion                           1987

 8.  Dala-Husby Kungsgård                     Utvändig renovering                                1989

 9.  Hässelbyholms Slott                           Utvändig renovering                                1990

10. Köpings Tingshus                               Utvändig renovering                                1990

11. Gävle Slott                                         Utvändig renovering                                1990

12. Leningrad Hotell Europa               Invändig renovering ljusgård                   1990

13. Luleå Biskopsgården                        Utvändig renovering                                1991

14. Härnösand Residenset                       Utvändig renovering                                1991

15. Tidö Slott                                   Utvändig renovering                       1992-95

16. Frösåker Gård                                    Utvändig renovering                                1992

17. Wrangelska Palatset                         Utvändig renovering                                1992

18. Eskilstuna Lagerbergs säteri            Utvändig renovering                                1993

19. Härnösands Tingshus                        Utvändig renovering                                1993

20. Härnösand Mitthögskolan                Utvändig renovering                                1993

23. Grängesberg Cassels          In och utvändig renovering                          1993

24. Ullriksdals Slottskapell                      Utvändig renovering                                1995

25. Djurgården Villa Lusthusporten     Utvändig renovering                                1995

26. Ållonö Slott                                        Utvändig renovering                                1995

27. Härnösand Lanstingshuset             Utvändig renovering                                1995

28. Uppsala Carolina Rediviva              Invändig renovering                                 1995

29. Biskops Arnö                                     Utvändig renovering                                1996

30. G.a Riksdagshuset                             Utvändig renovering                                1996

31. Tessinska Palatset Ljusgård              Utvändig renovering                                1996

32. Tärnö Säteri                                        Utvändig renovering                                1996

33. Gripsholmsslott Frukt källaren In och utvändig renovering                1996

34. Tidö Slott Vagnsmuseet               In och utvändig renovering               1996

35. Rosendals Slott                                  Utvändig renovering                                1997

36. Avesta Öns Herrgård                         Utvändig renovering                                1997

37. Af Chapman                                       Utvändig renovering                                1997

38. Uppsala Ärkebiskopsgården            Utvändig renovering                                1998

39. St: Skedvi Kaplansgården                 Utvändig renovering                                1998

40. Rosenbad ljusgårdar                          Utvändig renovering                                1999

41. Örbyhus Slott norra flygeln              Utvändig renovering                                1999

42. Stjernsunds Slott                                Utvändig renovering                                1999

43. Sthlm 10 fastigheter söders höjder    Utvändig renovering                           1998-01

44. Strömsholm Åholmen                        Utvändig renovering                                2000

45. Stockholm Kv Medusa                      Utvändig renovering                                2000

46. Stockholm G:a stan Kv Pygmalion  Utvändig renovering                                2000

47. Västerås Kusta Gård                          Utvändig renovering                                2000

48. Stockholm Kv Paris                           Utvändig renovering                                2001

49. Örbyhus Slott Borggården                Utvändig renovering                                2001

50. Stjärnssunds Herrgård                      Utvändig renovering                                2001

51. Stockholm F:d allmänna BB             Utvändig renovering                                2001

52. Rosersbergs Slott Smedsbyggnad Utvändig renovering                                2001

53. Stockholm G:a Armé museet            Utvändig renovering                                2002

54. Tessinska Palatset ljusgård               Utvändig renovering                                2003

55. Härnösands Gymnasium                  Utvändig renovering                                2003

56. Stenbockska Palatset                         Utvändig renovering                                2003

57. Kastellet Galärvarvet                       Utvändig renovering                                2003

58. Stockholm Kv Apollo G:a stan          Utvändig renovering                                2003

60. Gävle Slott Gamla fängelset              Utvändig renovering                                2003

61. Gävle Slott Västra flygel                   Utvändig renovering                                2003

62. Kloster De Laval´s smedja               Utvändig renovering                                2003

63. Stockholm Drottningens paviljong Utvändig renovering                                2004

64. Hessensteinska Huset                        Utvändig renovering                                2004

65. Strängnäs Roggeborgen                    Utvändig renovering                                2004

66. Gävle Slott Östra flygeln                   Utvändig renovering                                2004

67. Avesta Strömnäs herrgård                Utvändig renovering                                2004

68. Örbyhus Slott södra flygeln              Utvändig renovering                                2005

69. Ludvika Baron Grava                      In och utvändigrenovering                       2005

70. Stockholm Kv Perseus                      Utvändigrenovering                                 2005

71. Uppsala Linné museet                       Utvändigrenovering                                 2006

72. Falun Värdsarvshuset                        Utvändigrenovering                                 2006

73. Ludvika Sädesmagasinet                In och utvändigrenovering                       2006

74. Munga Gård Norra flygeln               Utvändig renovering                                2007

75. Forsmarks Bruk museet                    Utvändig renovering                                2007

76. Ekolslunds Slott                                 Utvändig renovering                                2007

77. Stockholm Blecktornet                      Utvändig renovering                                2007

78. Örbyhus Slott köks flygeln                Utvändig renovering                                2008

79. Stjärnsund Herrgård västra flygel Utvändigrenovering                                2008

80. Uppsala Bergmanska huset              Utvändig renovering                                2008

81. Stockholm G:a stan Österlångg.13 Utvändigrenovering                                2008

82. Stockholm G:a stan Västerlångg. 67 Utvändigrenovring                                 2008

83. Stockholm G:a stan Baggensg. 27    Utvändig renovering                                2008

84. Stockholm Brännkyrkogatan 13      Utvändig renovering                                2008

85. Stockholm Pustegränd 4.                  Utvändig renovering                                2008

86. Stockholm Fiskargatan 1.                  Utvändig renovering                                2008

87. Borlänge Erssonska Villan                Utvändig renovering                                2009

88. Uppsala Frigidariet                            Invändig renovering                                 2009

89. Stockholm Munkbron 1 Ga:stan      Utvändig renovering                                2009

90. Enskede Herrgård                              Utvändig renovering                                2009

91. Stockholm Skeppsbron 46 Ga:stan  Utvändig renovering                                2009

92. Stockholm Högastigen 5-7               Utvändig renovering                                2009

93. Stockholm Bastugatan 12                  Utvändig renovering                                2009

94. Stockholm Bellmansgatan 1             Utvändig renovering                                2009

95. Stockholm Villa Bergshyddan          Utvändig renovering                                2009

96. Rydboholm Minnes Tempel In och utv.renovering                                 2010

97. Stockholm Östgötagatan 23              Utvändig renovering                                2010

98. Stockholm Brännkyrkogatan 20      Utvändig renovering                                2010

99. Gamla Riksarkivet                              Utvändig renovering                                2010

100. Stockholm Bollhusgränd 5             Utvändig renovering                                2010

101. Stockholm Pryss gränd 3                Utvändig renovering                                2010

102. Stockholm Österlång gatan 37      Invändig renovering                                 2010

103. Stockholm Bastugatan 14               Utvändig renovering                                2010

104. Stockholm Södermalmstorg 4        Utvändig renovering                                2011

105. Stockholm Bastugatan 34-36          Utvändig renovering                                2011

106. Stockholm Timmermansgatan 1-3 Utvändig renovering                     2011

107. Stockholm Skinnarviksgränd 1-3  Utvändig renovering                                2011

108. Stockholm Brännkyrkagatan 15    Utvändig renovering                                2011

109. Stockholm Kornhamnstorg 59      Utvändig renovering                                2011

110. Stockholm Långbro Gård                Utvändig renovering                                2011

111. Stockholm Bastugatan 5                  Utvändig renovering                                2011

112. Stockholm Tavastgatan 2-4             Utvändig renovering                                2011

113. Stockholm Styrmansgatan 25    Utvändig renovering gårdsfasader           2011

114. Övertänger Tänger Herrgård         Utvändig renovering                                2011

115. Ludvika Walla Herrgård                 Utvändig renovering                                2011

116. Stockholm Frejgatan 18-20             Utvändig renovering                                2012

117. Stockholm Österlånggatan 16        Utvändig renovering                                2012

118. Stockholm Bergsprängargränd 1-3 Utvändig renovering                    2012

119. Erstaviks Slott                                  Utvändig renovering                                2012

120. Stockholm Nytorgsgatan 14-16       Utvändig renovering                     2012

121. Stockholm Tavastgatan 11              Utvändig renovering                                2012

122. Stockholm Brännkyrkagatan 15    Utvändig renovering                                2012

123. Stockholm Tavastgatan 22              Utvändig renovering                                2012

124. Grängesberg Disponentvillan        Utvändig renovering                                2013

125. Kristinebergs Slott                           Utvändig renovering                                2013

126. Stockholm Kåkbrinken 11             Utvändig renovering                                2013

127. Stockholm Österlånggatan 34-36  Utvändig renovering                                2013

128. Stockholm Maria Trappgränd 7    Utvändig renovering                                2013

129. Stockholm Hornsgatan 36              Utvändig renovering                                2013

130. Stockholm Katarina kyrkobacke 5 Utvändig renovering                     2013

131. Stockholm Högastigen 3-7              Utvändig renovering                                2013

132. Stockholm Bläcktorns gränd 10    Utvändig renovering                                2013

133. Stockholm Karlavägen 48              Utvändig renovering                                2013

134. Bromma Ljunglöfska Slottet          Utvändig renovering                                2013-14

135. Bromma Södra Ängby Gård           Utvändig renovering                                2114

136. Stockholm Knapersta vägen 1-3    Utvändig renovering                                2014

137. Stockholm Själagårdsgatan 19       Utvändig renovering                                2014

138. Stockholm Maria Trappgränd 5    Utvändig renovering                                2014

139. Stockholm Eastmansvägen 30-34  Utvändig renovering                                2014

140. Bromma Blackeberg Rotundran   Utvändig renovering                                2014

141. Stockholm Mariedals Gård            Utvändig renovering                                2014

142. Avesta Kungsgatan 27                   Utvändig renovering                                2014

143, Stockholm Villa Frescati                Utvändig renovering                        2014

144, Stockholm Villa Parkudden            Utvändig renovering                                2014

145, Djursholm Villa Mittag Leffler      Utvändig renovering                                2015-16

146. Stockholm Själagårdsgatan 21       Utvändig renovering                                2015

147. Örbyhus Slott Kopparporten          Utvändig renovering                                2015

148. Stockholm Tegelviksgatan 42    In och utvändig renovering               2015

149. Stockholm Katarinakyrkobacke 1 In och utvändig renovering    2015-16

150. Stockholm Klevgränd 16  In och utvändig renovering                    2015-16

151. Stockholm Munkbron 3                  Utvändig renovering                                2015

152. Stockholm Storgatan 23                  Utvändig renovering                                2015

153. Stockholm Skeppargatan 34-38     Utvändig renovering                                2015

154. Stockholm Skinnarviksringen 6    Utvändig renovering                                2016

155. Stockholm Gamla Lundagatan 21 Utvändig renovering                                2016

156. Örbyhus Gods muren                     Utvändig renovering                                2016

157. Stockholm Högbergsgatan 10        Utvändig renovering                                2016

158. Stockholm Nybrogatan 54-56        Utvändig renovering                                2016

159. Momma Reenstienas Palats           Utvändig renovering                                2016

160. Stockholm Prästgatan 66                Utvändig renovering                                2016

161. Stockholm Grevgatan 40                 Utvändig renovering                                2017

162. Stockholm Kammakargatan 30     Utvändig renovering                                2017

163. Örbyhus Gods, muren, vakttornet Utvändig renovering                    2017

164. Stockholm Prästgatan 7               In och utvändigrenovering                       2017

165. Stockholm Bellmansgatan 7           Utvändig renovering                                2017

166. Stockholm Skånegatan 108            Utvändig renovering                                2017

167. Stockholm Sankt Paulsgatan 11 Utvändig renovering gårdsfasader  2017

168. Stockholm Skomakargatan 11 Utvändig renovering gårdsfasader           2017

169. Hargs Bruk Gamla kontoret          Utvändig renovering                                2018

170. Lövstabruk Gamla skolan               Utvändigrenovering                                 2018

171. Stockholm Styrmansgatan 43 gårdshus Utvändig renovering           2018

172. Stockholm Barnängens Gård         Utvändigrenovering                                 2018

173. Skansen Sockerbiten                       Utvändigrenovering                                 2018

174. Skansen Bageriet                            Invändig renovering                                 2018

175. Skansen Petissans innergård           Utvändigrenovering                     2018

176. Falun Fritidsgården Näs                   Utvändigrenovering                     2018

177. Stockholm Stortorget 18-20             Utvändigrenovering                            2018-19

178. Norns Prästgård                               Utvändigrenovering                                 2019

179. Stockholm Hornsbergstrand 14       Utvändigrenovering                  2019

180. Sandvikens Herrgård                      Utvändigrenovering                                 2019

181. Springsta Herrgård                          Utvändigrenovering                                 2019

182. Örbyhus Gods Snickarstugan        Utvändigrenovering                                 2019

183. Örbyhus Gods Statarbostaden         Utvändigrenovering                     2019

184. Stockholm Sandbacksgatan 7         Utvändigrenovering                     2019

I de flesta av ovanstående objekt har Tremans Fasad AB även ombesörjt plåtslageriarbeten

Snickerier, förgyllning samt målningsarbeten.

Önskas kontaktperson på något av ovanstående objekt kontakta huvudkontoret i Hedemora

0225-122 10

Besök gärna vår hemsida www.tremansfasad.se

Kontaktpersoner på utförda objekt:

Objekt nr 9,

Per Olsson                                                0152-301 49

Objekt nr 2, 5,11, 17, 25, 30, 45, 58, 60, 61. 64. 65, 66,

Knut Åkesson                                         

ECS-Teknink                                            0226-680 88 

Objekt nr 14, 19, 55,

Leif Markström                                        0611-237 90                       070-749 09 42

Objekt nr 15, 32, 44,

Björn Norman                                          016-159 300                       070-656 93 05

Objekt nr 24,

Peter Von Knorring                                  08-541 37 94

Objekt nr 35, 51, 143, 144

Claes Lindgren                                        

Kungliga Djurgårdens förvaltningen       08-402 63 62

Objekt nr 31, 53, 54, 56,

Birgitta von Hasslingen                            08-696 70 83                      070-580 70 83

Objekt nr 38,

Björn Björk                                              018-68 07 09                      070-646 74 57

Objekt nr 39,

Lissola Remnert                                       08-618 88 50                      070-378 88 25

Objekt nr 38, 49, 68, 75, 147, 156, 163, 169, 170, 182, 183

Björn Nilsson Arkitektkontor                  0173-302 25                       070-555 22 65

Objekt nr 42,

Anna Blomberg                                        023-243 75

Objekt nr 43, 70, 136,

Hans Vesterlund                                      08-598 643 07

Statsholmen AB

Objekt nr 48, 99

Anders Scherman                                     08-690 29 51

AIX Arkitekter AB

Objekt nr 88,

Pia Haglund                                            

Bjerkings                                                                                              070-532 43 42

Objekt nr 89,

Lotta von Schéele                                   

Forsen Projekt AB                                                                               0739-671176

Objekt nr 77, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,108, 109, 110, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 141, 148,149, 150, 164,

Ulrika Bask                                             

Statsholmen AB                                                                                  076-1236560

Objekt nr 96,

Paul Wilund                                            

Fredrikssons Arkitektkontor                                                                08-4426373

Objekt nr 116,

Projektledarhuset

Annie Rosenqvist                                                                                070-6017789

Objekt nr 117, 133,

Husdoktorn

Ingmar Holmström                                                                              08-6686460

Objekt nr 134,

Forsen Projekt AB

Samantha Bonnevier                                                                            0734-472022

Objekt nr 134, 140,

Stena Fastigheter

Mikael Röjdemark                                                                               075-2415563

Objekt nr 135, 137, 138, 139, 151,152,153, 155, 159, 165, 166, 167, 168, 177, 184

Statsholmen AB

Maria Lorentzi                                                                                     076-1236554

Objekt nr 146

Renovum

Marie Klingspor Rotstein                                                                    070-5280043

Objekt nr 160

Anna Sandström                                                                                  073-6668555

Objekt nr 162                                                                                      

Jorm Strindberg                                                                                   072-3274647

Art Projekt AB

Objekt nr 173,174,175      

Sverker Shilberg                                                                                  070-1409862

Stiftelsen Skansen

Objekt 176,

Marit Nyström                                                                                     023-86866

Falu Kommun