Kategoriarkiv: Kultur/Slott-Referenslista

Kultur/Slott Referenslista

2013-01-04                             

 1.  Hedemora Wahlmanska huset         In&utvändig renovering                          1983
 2.  Strömsholms Slott                           Fönsterrenovering                                    1986
 3.  Avesta Stadshuset                            Utvändig renovering                                1986
 4.  Ornässtugan                                     Fönsterrenovering                                    1986
 5.  Strömsholms Slott                            Utvändig renovering                           1987-89
 6.  Högsta Domstolen                            Utvändig renovering                                1987
 7.  Säter Regionsjukhuset                      Utvändig nyproduktion                            1987
 8.  Dala-Husby Kungsgård                    Utvändig renovering                                1989
 9.  Hässelbyholms Slott                         Utvändig renovering                                1990
1
0. Köpings Tingshus                             Utvändig renovering                                1990
11. Gävle Slott                                        Utvändig renovering                                1990
12. Leningrad Hotell Europa                  Invändig renovering ljusgård                   1990
13. Luleå Biskopsgården                        Utvändig renovering                                 1991
14. Härnösand Residenset                      Utvändig renovering                                 1991
15. Tidö Slott                                          Utvändig renovering                            1992-95
16. Frösåker Gård                                   Utvändig renovering                                1992
17. Wrangelska Palatset                          Utvändig renovering                                1992
18. Eskilstuna Lagerbergs säteri             Utvändig renovering                                1993
19. Härnösands Tingshus                        Utvändig renovering                                1993
20. Härnösand Mitthögskolan                 Utvändig renovering                                1993
23. Grängesberg Cassels                          In&utvändig renovering                          1993
24. Ullriksdals Slottskapell                      Utvändig renovering                                1995
25. Djurgården Villa Lusthusporten        Utvändig renovering                                1995
26. Ållonö Slott                                        Utvändig renovering                                1995
27. Härnösand Lanstingshuset                 Utvändig renovering                                1995
28. Uppsala Carolina Rediviva                 Invändig renovering                                1995
29. Biskops Arnö                                      Utvändig renovering                                1996
30. G.a Riksdagshuset                              Utvändig renovering                                1996
31. Tessinska Palatset Ljusgård                Utvändig renovering                               1996
32. Tärnö Säteri                                         Utvändig renovering                               1996
33. Gripsholmsslott Frukt källaren            In&utvändig renovering                         1996
34. Tidö Slott Vagnsmuseet                      In&utvändigenovering                            1996
35. Rosendals Slott                                    Utvändig renovering                               1997
36. Avesta Öns Herrgård                           Utvändig renovering                               1997
37. Af Chapman                                        Utvändig renovering                                1997
38. Uppsala Ärkebiskopsgården               Utvändig renovering                                1998
39. St: Skedvi Kaplansgården                   Utvändig renovering                                1998
40. Rosenbad ljusgårdar                            Utvändig renovering                                1999
41. Örbyhus Slott norra flygeln                 Utvändig renovering                                1999
42. Stjernsunds Slott                                  Utvändig renovering                                1999
43. Sthlm 10 fastigheter söders höjder      Utvändig renovering                           1998-01
44. Strömsholm Åholmen                          Utvändig renovering                                2000
45. Stockholm Kv Medusa                         Utvändig renovering                                2000
46. Stockholm G:a stan Kv Pygmalion      Utvändig renovering                                2000
47. Västerås Kusta Gård                             Utvändig renovering                                2000
48. Stockholm Kv Paris                              Utvändig renovering                                2001
49. Örbyhus Slott Borggården                    Utvändig renovering                                2001
50. Stjärnssunds Herrgård                           Utvändig renovering                                2001
51. Stockholm F:d allmänna BB                 Utvändig renovering                                2001
52. Rosersbergs Slott Smedsbyggnaden     Utvändig renovering                                2001
53. Stockholm G:a Armé museet                Utvändig renovering                                2002
54. Tessinska Palatset ljusgård                   Utvändig renovering                                2003
55. Härnösands Gymnasium                       Utvändig renovering                                2003
56. Stenbockska Palatset                             Utvändig renovering                                2003
57. Kastellet Gallärsvarvet                          Utvändig renovering                                2003
58. Stockholm Kv Apollo G:a stan             Utvändig renovering                                2003
60. Gävle Slott Gamla fängelset                  Utvändig renovering                               2003
61. Gävle Slott Västra flygel                       Utvändig renovering                                2003
62. Kloster De Laval´s smedja                    Utvändig renovering                                2003
63. Stockholm Drottningens paviljong        Utvändig renovering                                2004
64. Hessensteinska Huset                             Utvändig renovering                                2004
65. Strägnes Roggeborgen                           Utvändig renovering                                2004
66. Gävle Slott Östra flygeln                       Utvändig renovering                                2004
67. Avesta Strömnäs herrgård                      Utvändig renovering                               2004
68. Örbyhus Slott södra flygeln                   Utvändig renovering                                2005
69. Ludvika Baron Grava                             In&utvändigrenovering                           2005
70. Stockholm Kv Perseus                           Utvändigrenovering                                 2005
71. Uppsala Linné museet                            Utvändigrenovering                                 2006
72. Falun Värdsarvshuset                             Utvändigrenovering                                 2006
73. Ludvika Sädesmagasinet                        In&utvändigrenovering                           2006
74. Munga Gård Norra flygeln                     Utvändig renovering                               2007
75. Forsmarks Bruk museét                          Utvändig renovering                               2007
76. Ekolslunds Slott                                      Utvändig renovering                               2007
77. Stockholm Blecktornet                           Utvändig renovering                               2007
78. Örbyhus Slott köks flygeln                     Utvändig renovering                               2008
79. Stjärnsund Herrgård västra flygeln         Utvändig renovering                               2008
80. Uppsala Bergmanska huset                     Utvändig renovering                               2008
81. Stockholm G:a stan Österlångg. 13        Utvändig renovering                               2008
82. Stockholm G:a stan Västerlångg. 67       Utvändig renovering                              2008
83. Stockholm G:a stan Baggensg. 27          Utvändig renovering                               2008
84. Stockholm Brännkyrkogatan 13             Utvändig renovering                               2008
85. Stockholm Pustegränd 4.                        Utvändig renovering                               2008
86. Stockholm Fiskargatan 1.                       Utvändig renovering                               2008
87. Borlänge Erssonska Villan                     Utvändig renovering                               2009
88. Uppsala Frigidariet                                 Invändig renovering                                2009
89. Stockholm Munkbron 1 Ga:stan            Utvändig renovering                                2009
90. Enskede Herrgård                                   Utvändig renovering                                2009
91. Stockholm Skeppsbron 46 Ga:stan         Utvändig renovering                               2009
92. Stockholm Högastigen 5-7                     Utvändig renovering                                2009
93. Stockholm Bastugatan 12                       Utvändig renovering                                2009
94. Stockholm Bellmansgatan 1                   Utvändig renovering                                2009
95. Stockholm Villa Bergshyddan                Utvändig renovering                                2009
96. Rydboholm Minnes Templet                  In&utvändig renovering                          2010
97. Stockholm Östgötagatan 23                    Utvändig renovering                                2010
98. Stockholm Brännkyrkogatan 20             Utvändig renovering                                2010
99. Gamla Riksarkivet                                  Utvändig renovering                                2010
100. Stockholm Bollhusgränd 5                   Utvändig renovering                                2010
101. Stockholm Pryssgränd 3                       Utvändig renovering                                2010
1
02. Stockholm Österlång gatan 37              Invändig renovering                                2010
103. Stockholm Bastugatan 14                     Utvändig renovering                                2010
104. Stockholm Södermalmstorg 4              Utvändig renovering                                2011
105. Stockholm Bastugatan 34-36                Utvändig renovering                                2011
106. Stockholm Timmermansgatan 1-3        Utvändig renovering                                2011
107. Stockholm Skinnarviksgränd 1-3          Utvändig renovering                                2011
108. Stockholm Brännkyrkagatan 15            Utvändig renovering                                2011
109. Stockholm Kornhamnstorg 59              Utvändig renovering                                2011
110. Stockholm Långbro Gård                      Utvändig renovering                                2011
1
11. Stockholm Bastugatan 5                        Utvändig renovering                                2011
112. Stockholm Tavastgatan 2-4                   Utvändig renovering                                2011
113. Stockholm Styrmansgatan 25                Utvändig renovering gårdsfasader           2011
114. Övertänger Tänger Herrgård                 Utvändig renovering                                2011
115. Ludvika Walla Herrgård                       Utvändig renovering                                2011
116. Stockholm Frejgatan 18-20                   Utvändig renovering                                2012
117. Stockholm Österlånggatan 16               Utvändig renovering                                2012
118. Stockholm Bergsprängargränd 1-3       Utvändig renovering                                2012
119. Erstaviks Slott                                       Utvändig renovering                                2012
120. Stockholm Nytorgsgatan 14-16            Utvändig renovering                                2012
121. Stockholm Tavastgatan 11                    Utvändig renovering                                2012
122. Stockholm Brännkyrkagatan 15            Utvändig renovering                                2012