Kategoriarkiv: referenser

Referenslista- Kyrkor

2019-01-07     

1. Säters kyrka Utvändig putsrenovering 1980
2. Möklinta kyrka Utvändig putsrenovering 1982
3. Äppelbo Kyrka Utvändig putsrenovering 1982
4. Fläckebo kyrka Utvändig putsrenovering 1982
5. Kungsåra kyrka Utvändig putsrenovering 1984
6. Ullånger kyrka Utvändig putsrenovering 1986
7. Husby kyrka Invändig putsrenovering 1987
8. Bodens kyrka Utvändig putsrenovering 1987
9. Norrby kyrka Utvändig putsrenovering 1988
10. Tortuna kyrka Utvändig putsrenovering 1989
11. Krylbo kyrka Utvändig putsrenovering 1991
12. Ljustorps kyrka Ut och invändig putsrenovering 1992
13. Arnäs kyrka Utvändig putsrenovering 1993
14. Stjärnsunds kyrka Utvändig putsrenovering 1993
15. Karbenning kyrka Utvändig putsrenovering 1993
16. Näshulta kyrka Ut och invändig putsrenovering 1993
17. Bjursås kyrka Invändig putsrenovering 1993
18. By kyrka Utvändig putsrenovering 1993
19. Säbrå kyrka Ut och invändig putsrenovering 1994
20. Nås kyrka Invändig putsrenovering 1994
21. Kyrkås kyrka Utvändig putsrenovering 1994
22. Tveta kyrka Invändig putsrenovering 1994
23. Kjula kyrka Utvändig putsrenovering 1995
24. Filipstads kyrka Ut och invändig putsrenovering 1995
25. Hässjö kyrka Utvändig putsrenovering torn 1995
26. EnångerG:a kyrka Utvändig putsrenovering 1995
27. Trönö G:a kyrka Utvändig putsrenovering 1995
28. Malungs kyrka Invändig putsrenovering 1995
29. St Sundby kyrka Invändig putsrenovering 1996
30. Nora kyrka Utvändig putsrenovering 1996
31. Ovanåkers kyrka Utvändig putsrenovering 1996
32. Näs kryka Utvändig putsrenovering 1996
33. Stjärnsunds kyrka Invändig putsrenovering 1996
34. Myssjö kyrka Utvändig putsrenovering 1997
35. Hammerdal kyrka Utvändig renovering 1997
36. Österfärnebo kyrka Invändig putsrenovering 1997
37. Kristine kyrka Invändig putsrenovering 1998
38. Högsjö kyrka Utvändig putsrenovering 1998
39. Sala socken kyrka Utvändig putsrenovering 1998
40. Åsele kyrka Utvändig putsrenovering 1999
41. Husby kyrka Utvändig putsrenovering 1999
42. Hållnäs kyrka Utvändig putsrenovering 1999
43. Hässelby kyrka In och utvändig putsrenovering 1999
44. Hedemora kyrka Invändig putsrenovering 2000  
45.Överenhörna kyrka Utvändig putsrenovering 2000
46. Fogdö kyrka Utvändig putsrenovering 2000
47. Nätra kyrka Utvändig putsrenovering 2000
48. Skogs kyrka Utvändig putsrenovering 2002
49. Vika kyrka Utvändig putsrenovering 2002
50. Jäders kyrka Läggning av kopparplåt torn 2003
51. Simtuna kyrka Utvändig renovering 2004
52. Svärdsjö kyrka Utvändig renovering 2004
53. Mora Kyrka Invändig putsrenovering 2005
54. Svabensverks kyrka Utvändigrenovering 2005
55. Baron Grava Ludvika kyrka In och utvänd.renover. 2005
56. Silvbergs kyrka Utvändig putsrenovering 2006
57. Uppsala-Näs kyrka Invändig putsrenovering 2006
58: Sidensjö kyrka Utvändig putsrenovering 2007
59. Silvbergs kyrka Invändig putsrenovering 2008
60. Malingsbo Gravkapell Utvändig putsrenovering 2008
61. Bjursås Gravkapell Utvändig putsrenovering 2008
62. Österfärnebo kyrka Utvändig putsrenovering 2009
63. Hilleshög kyrka Utvändig renovering 2009
64. Näs kyrka Utvändig renovering 2009
65. Vikmanshyttans kyrka Utvändig renovering 2010
66. Långshyttans Gravkapell Invändig renovering 2010
67. Hedemora församl. 3 st gravkor Utvänd.renovering 2010
68. Västanfors kyrka Utvändig renovering 2011
69. Hedemora kyrka Utvändig renovering torn 2012
70. Svärdsjö Gravkapell Utvändig renovering 2012
71. Sidensjö Gravkapell Utvändig renovering 2013
72. Folkärna kyrka Utvändig renovering 2014
73. Breds kyrka Utvändig renovering torn 2014
74. Kumla kyrka Utvändig renovering 2015
75. Sankt Paulusgården Utvänd. renovering 2016
76. Uppståndelsens kapell Tärnsjö Utvänd. renovering 2016
77. Torsåkers kyrka Stigport 2016

I de flesta av objekten har Tremans Fasad AB även ombesörjt plåt, snickeri, förgyllning samt målningsarbeten i antikvarisk utförande.
Kontaktpersoner på objekten :


Objekt nr 5, 24, 40, 41, 77 Knut Åkesson ECS teknik 0226-680 88


Objekt nr 6, 8, 12, 13, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 38 Leif Markström Bygg & Restaureringskonsult AB 0611-237 90


Objekt nr 16, 22, 46, 52 Björn Norman AQ Arkitekter 016-159 300


Objekt nr 2, 37, 39 Björn Björk Uppsala stift 018-680 709


Objekt nr 1, 14, 17, 20, 28, 44, 49, 52, 53, 61 Göran Berglund Ark kontor AB 023-106 00


Objekt nr 42 Björn Nilsson Arkitektkontor 0173-302 25
Objekt nr 23, 50 Karl-Olov Tornmalm Konsult 016-912 27
Objekt nr 31, 48, 54 Leif Sjölund Byggkonsult 0278-123 31 Objekt nr 43 Ingemar Holmström Husdoktorn 08-760 67 28 Objekt nr 56, 59 Ingemar Nääs Byggteknink Gävle Dala 0243-840 60


Objekt nr 57 Jakob Björklund Bjerking AB 018-65 12 00
Objekt nr 47, 58, 71 Erik Byström TM-Konsult AB 0660-57653 Objekt nr 64 David Pettersson Byggkultur Mittkonsult AB 0611-782501


Objekt nr 65, 67, Göran Bergfasth Hedemora Garpenberg församling 0225-35500


Objekt nr 69, 72. 74 Bengt Andersson E&F Ekonomikonsult 070-2557055


Objekt nr 73 Lars Almqvist L Almqvist Bygg fastighetsförvaltning 070-6564802

Önskas kontaktpersoner på något annat objekt kontakta huvudkontoret I Hedemora 0225-122 10

Näs Fritidsgård, Hosjö

All Fasadputs nerbilades in till trä konstruktionen/ler skiktet, skador på lerskiktet åtgärdades med lerklining. Nät uppsättes för att förstärka puts samt omputsades med Målarkalks kalkbruk, samt avfärgades med traditionell kalkfärg som pigmenterades på plats med obränd umbra.

Löptid: Sommar/ Höst 2018

Beställare: RM Bygg

Näs Fritidsgård

Barnängens Gård 1

Restaureringen av Fasaderna på  Barnängens Gård på Södermalm är nu till fullo klara. Fasaderna samt lister Ny putsades av lufthårdnande kalkbruk samt avfärgades med traditionell kalk som pigmenterades på plats.

Även samtliga fönster restaurerades.

Löptid: 2018

Beställare: AB Stadsholmen

Barnängens Gård 1


Masugnen Ulfshyttan

 

Arbetet med den utvändiga Renoveringen av Ulfshyttans Masugn är nu slutförda.
Den hårt ansatta masugnen var i ett förfärligt skick.

Här behövdes det göras en omfattade renovering, vi började med att säkra upp, det ”duggade” nämligen ner sten från murverket i jämn ström vid t.ex blåsväder.

Återställandet bestod av,  i och ommurning av slaggsten och murtegel som fallit ner från valv och väggar.

Samt omputsning av putsade ytor och fogning av befintlig slaggstensmurverk.

Slagg till murningsarbeten grävdes fram söder om hyttan, från hyttans egen varp när det begav sig.

Kalkbruk användes till all puts och murverk samt kalkfärg till putsade ytorna.

https://annonsbladet.com/masugnen-i-ulfshyttan-raddas/

 • Löptid: Sommar / Höst 2018

Lövstabruk G:a Skolan

 

Fasadrenoveringen av den gamla skolan i Lövstabruk är nu till ända.

Fasaderna lagades upp med kalkbruk, samt avfärgades med pigmenterad Gotlandskalk enligt Lövsta receptet som bestod av Järnvitriol.

 • Ort: Lövstabruk
 • Löptid: 2018

 

 

Hargs Bruk

Vi har erhållit förtroendet av Hargs Bruk AB att Restaurera Fasaderna på Gamla Kontoret på Hargs bruk. Den gamla putsen avlägsnades, och nytt kalkbruk påfördes på de putsbärande tegel puckarna på timmerstommen. Avfärgades sedan med traditionellt Gotlandskalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigmentet Guldocker. 

 

 

 

 

Örbyhus Slott

Arbetet med fortsättningen av Muren, Vaktstugan samt Vakttornet Vid Örbyhus Slott. Ytorna blästrades, putsades sedan med kalkbruk samt avfärgades med Traditionell Gotlandskalk som pigmenteras på plats med äkta jordpigment.Ny tegelavtäckning.

 • Löptid: 2017
 • Ort: Örbyhus
 • Beställare: Örbyhus Gods AB

Bellmansgatan 7, Södermalm, Fasadrestaurering

Fasadrestaureringen utfördes enligt följande.Den gamla uttjänade putsen på Fasaderna blästrades av. Nytt lufthårdnande kalkbruk påfördes. Avfärgades sedan med Traditionell Gotlandskalk som pigmenterades på plats med äkta Jordpigment i detta fall en blandning med Bränd Terra & Obränd Terra på Fasadliven samt på Fönster och portomfattningar en blandning av obränd Terra & Järnoxidsvart.

 

 

Prästgatan 66, Gamla Stan

Denna pittoreska fastighet, belägen på Prästgatan 66 i Gamla Stan, har vi restaurerat fasaden under hösten/vintern 2016, vilken nu är slutbesiktad till allas förnöjdsamhet.
Vi har även ombesörjt plåt, fönster samt övriga snickerier.

När det befintliga putsskiktet avlägsnades, hittades spår av ett mycket gammalt utförande, troligtvis ursprungs utförandet från 1670, som vi ånyo har återställt igen.

Det nya putsskiktet påfördes med lufthårdnande kalkbruk som putsades i ett och samma liv, för att sedan färga in Omfattningarna, Pilastrarna samt de vackra Dekorationerna/Draperingar och skuggfälten i det nya putsskiktet. Allt avfärgades med kalkfärg som pigmenterades på plats med äkta jordpigment i form av Grön umbra, samt av Kimrök.

 • Ort: Prästgatan 66 , Gamla Stan
 • Löptid: Hösten/vintern 2016
 • Beställare: Anna Sandström
 • Bygg År: 1670

(mer…)

Örbyhus Slott, Kopparporten

Restaureringen utfördes efter följande , de befintliga putsytorna blästrades och återställdes med lufthårdnande kalkbruk,  avfärgades sedan med Traditionell Kalkfärg som pigmenterades med äkta jordpigment på plats. Besiktad till allas förnöjdsamhet.

 

 

Katarina Kyrkobacke, Söder

Den befintliga Fasadputsen bilades bort. Den nya putsen som påfördes, är platsblandad med Traditionell Gotlandskalk som bindemedel. Avfärgades med Traditionell Gotlands kalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment. Utvändiga arbetet kommer att utföras mellan Vår-Höst 2016.
Huset helrenoverades även invändigt, där vi utförde samtliga putsarbeten.

 • Ort: Södermalm, Mosebacke, Katarina Kyrkobacke 2, Klevgränd 16A-B
 • Löptid: 2015-2016
 • Beställare: AB Stadsholmen, Ulrica Bask

(mer…)

Kumla Kyrka

Rengöring av fasad, kalkavfärgning. Förgyllning av kors.

Bilder kommer senare.

 • Ort: Sala
 • Löptid: 2015
 • Beställare: Kumla/Tärna och Kila Pastorat
 • Kumla Kyrka

Kv. Millon 1, Munkbron

Bottenvåningens kvader puts frästes bort, ny kvaderputs på fördes, målades sedan med linolja.
Övrig Fasad Högtrycktvättades och avfärgades med kulturkalk.
Vi ombesörjde även fullständig fönsterrenovering, däribland att bågarna avlägsnades och transporterades till verkstad vilket utfördes av LA Måleri AB, Stockholm.

Bilder kommer senare.

 • Ort: Munkbron, Stockholm
 • Löptid: 2015
 • Beställare: AB Stadsholmen, Maria Lorentzi, Fastighets Ingenjör.

Folkärna Kyrka, Fasadrenovering

Utvändig Fasadrenovering samt Tak. Fasaderna högtrycktvättades samt putsskador återställdes till sitt ursprungsskick. Av färgades med kalkfärg. Fasadrenoveringen omfattade även 2 mindre ”bodar”. Korset  ny tillverkades av rostfritt stål samt kopparbeslag som förgylldes.

Historik: Under senare delen av 1400-talet fick den ett torn av gråsten och tegel. Detta torn står kvar än idag och med sina originella vita blinderingar anses det vara ett av de bäst bevarade medeltidstornen i Dalarna. Tornspiran är från 1788.

 •  Ort: Folkärna
 • Löptid: 2014
 • Beställare: By – Folkärna pastorat.

Ljunglöfska Villan, Fasadrestaurering

Fasad Restaureringen bestod av 2 Etapper, den första under 2013 och den andra under 2014. Den gamla putsen bilades ned, ny puts påfördes i form av lufthårdnande kalkbruk. Fasadytorna handslogs med lufthårdnande ärt kalksprit av naturgrus. Avfärgades sedan med Traditionell Gotlandskalk som pigmenteras på plats med äkta jordpigment. Restaureringen inkluderade även balkongen.

 • Ort: Blackeberg, Bromma.
 • Löptid: 2013-2014
 • Beställare: Stena Fastigheter i Stockholm AB

(mer…)

Gröna Gården, Fasadrestaurering

 • Ort: Stockholm
 • Adress: Kvastmakargatan 1, Södermalm
 • Löptid: 2014
 • Beställare: AB Stadsholmen
 • Länk: Gröna Gården

(mer…)

Kv.Cupido 3 Fasadrestaurering

Den befintliga ytputsen frästes bort. Ny lufthårdnande kalkbruk påfördes. Avfärgades med Traditionell Gotlands kalk som pigmenterades med äkta jordpigment på plats.Vi ombesörjde även om målning av snickerier genom LA Måleri`s försorg.

 • Ort: Gamla Stan
 • Löptid: 2014
 • Byggår: 1674
 • Beställare: AB Stadsholmen, Maria Lorentzi

(mer…)

Kv.Fotangeln 3, Fasadrenovering

Fasaden högtryckstvättades. Putsskador utlagades med kalkbruk. Avfärgades sedan med Kulturkalk som pigmenterades med äkta jordpigment på plats. Fönster och portar målades med linoljefärg, vilket LA Måleri ombesörjde. Ort: Maria Trappgränd 5, Södermalm, Stockholm Löptid: 2014 Beställare: AB Stadsholmen, Maria Lorentzi … Läs mer

Södra Ängby Gård

Den gamla uttjänade putsen bilades av samt  den befintliga vassmattan avlägsnasde. Ny vassmatta monterades samt ny puts påfördes i form av lufthårdnande kalkbruk. Avfärgades sedan med Traditionell Gotlands kalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment.  

 • Ort: Stockholm
 • Löptid: 2014
 • Beställare: AB Stadholmen, Maria Lorentzi

Tyvärr Ingen Bild.                 

Kungsgatan 27, Fasadrenovering

Fasaderna högtryckstvättades med hetvatten, skador på puts åtgärdades, avfärgades med Keim.
Vi ombesörjde även Takmålningen på byggnaden.

Kungsg.27 Avesta (2)

 • Ort: Kungsgatan 27, Avesta
 • Löptid: 2014

 • Beställare: Gamla Byn, Avesta

Breds Kyrka

Kulturhistorisk Fasadrenovering, som bland annat innehåller lufthårdnande kalkbruk samt avfärgades med traditionell Gotlandskalk som stryktes till mättnad uppfyllts.

Bilder kommer senare.

 • Ort: Enköping
 • Löptid: 2015
 • Beställare: Sparrsätra-Breds Församling i Enköpings Pastorat
 • Fakta: Breds K:a, wikipedia

Villa Frescati, Fasadrestaurering.

Den utsatta södersidan blästrades ren och om putsades med lufthårdnande kalkbruk, övriga sidor åtgärdades samtliga skador,  även det med lufthårdnande kalkbruk. Avfärgades med kalkfärg. Ort: Djurgården Löptid: 2014 Beställare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Claes Lindgren.    

Villa Parkudden, Djurgården Fasadrestaurering

Fasadytor ytfräses där behov fanns, i övrigt lagning av skador på puts. Fasaden återställdes med lufthårdnande kalkbruk. Avfärgades med Kulturkalk.

 • Ort: Djurgården
 • Löptid: 2014
 • Beställare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Claes Lindgren, Byggnadschef.

 

Husby Kyrkstolpar, Etapp 3

 • Ort: Dala-Husby
 • Löptid: 2013
 • Beställare: Husby Församling

Arbetet med renoveringen av den 3:e och sista etappen med kyrkstolparna vid Husby K:a
är nu slutfört. Denna etapp bestod av 22 st stolpar samt 1 stigport. Arbetet flöt på enligt plan till allas förnöjdsamhet. Sammanlagt blev det 67 stolpar och 6 stigportar som under 3 etapper har renoverats, och står nu praktfulla att beskåda runt kyrkan.

 

Långholmen, Fasadrenovering

Fasaden högtryckstvättades, skador åtgärdades med kalkbruk och avfärgades med kulturkalk.

 • Ort: Långholmen
 • Löptid: 2014
 • Beställare: RM Bygg AB

Tyvärr Ingen bild.