Kategoriarkiv: referenser

Masugnen Ulfshyttan

 

Arbetet med den utvändiga Renoveringen av Ulfshyttans Masugn är nu slutförda.
Den hårt ansatta masugnen var i ett förfärligt skick.

Här behövdes det göras en omfattade renovering, vi började med att säkra upp, det ”duggade” nämligen ner sten från murverket i jämn ström vid t.ex blåsväder.

Återställandet bestod av,  i och ommurning av slaggsten och murtegel som fallit ner från valv och väggar.

Samt omputsning av putsade ytor och fogning av befintlig slaggstensmurverk.

Slagg till murningsarbeten grävdes fram söder om hyttan, från hyttans egen varp när det begav sig.

Kalkbruk användes till all puts och murverk samt kalkfärg till putsade ytorna.

https://annonsbladet.com/masugnen-i-ulfshyttan-raddas/

 • Löptid: Sommar / Höst 2018

Lövstabruk G:a Skolan

 

Fasadrenoveringen av den gamla skolan i Lövstabruk är nu till ända.

Fasaderna lagades upp med kalkbruk, samt avfärgades med pigmenterad Gotlandskalk enligt Lövsta receptet som bestod av Järnvitriol.

 • Ort: Lövstabruk
 • Löptid: 2018

 

 

Hargs Bruk

Vi har erhållit förtroendet av Hargs Bruk AB att Restaurera Fasaderna på Gamla Kontoret på Hargs bruk. Den gamla putsen avlägsnades, och nytt kalkbruk påfördes på de putsbärande tegel puckarna på timmerstommen. Avfärgades sedan med traditionellt Gotlandskalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigmentet Guldocker. 

 

 

 

 

Örbyhus Slott

Arbetet med fortsättningen av Muren, Vaktstugan samt Vakttornet Vid Örbyhus Slott. Ytorna blästrades, putsades sedan med kalkbruk samt avfärgades med Traditionell Gotlandskalk som pigmenteras på plats med äkta jordpigment.Ny tegelavtäckning.

 • Löptid: 2017
 • Ort: Örbyhus
 • Beställare: Örbyhus Gods AB

Bellmansgatan 7, Södermalm, Fasadrestaurering

Fasadrestaureringen utfördes enligt följande.Den gamla uttjänade putsen på Fasaderna blästrades av. Nytt lufthårdnande kalkbruk påfördes. Avfärgades sedan med Traditionell Gotlandskalk som pigmenterades på plats med äkta Jordpigment i detta fall en blandning med Bränd Terra & Obränd Terra på Fasadliven samt på Fönster och portomfattningar en blandning av obränd Terra & Järnoxidsvart.

 

 

Prästgatan 66, Gamla Stan

Denna pittoreska fastighet, belägen på Prästgatan 66 i Gamla Stan, har vi restaurerat fasaden under hösten/vintern 2016, vilken nu är slutbesiktad till allas förnöjdsamhet.
Vi har även ombesörjt plåt, fönster samt övriga snickerier.

När det befintliga putsskiktet avlägsnades, hittades spår av ett mycket gammalt utförande, troligtvis ursprungs utförandet från 1670, som vi ånyo har återställt igen.

Det nya putsskiktet påfördes med lufthårdnande kalkbruk som putsades i ett och samma liv, för att sedan färga in Omfattningarna, Pilastrarna samt de vackra Dekorationerna/Draperingar och skuggfälten i det nya putsskiktet. Allt avfärgades med kalkfärg som pigmenterades på plats med äkta jordpigment i form av Grön umbra, samt av Kimrök.

 • Ort: Prästgatan 66 , Gamla Stan
 • Löptid: Hösten/vintern 2016
 • Beställare: Anna Sandström
 • Bygg År: 1670

(mer…)

Örbyhus Slott, Kopparporten

Restaureringen utfördes efter följande , de befintliga putsytorna blästrades och återställdes med lufthårdnande kalkbruk,  avfärgades sedan med Traditionell Kalkfärg som pigmenterades med äkta jordpigment på plats. Besiktad till allas förnöjdsamhet.

 

 

Katarina Kyrkobacke, Söder

Den befintliga Fasadputsen bilades bort. Den nya putsen som påfördes, är platsblandad med Traditionell Gotlandskalk som bindemedel. Avfärgades med Traditionell Gotlands kalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment. Utvändiga arbetet kommer att utföras mellan Vår-Höst 2016.
Huset helrenoverades även invändigt, där vi utförde samtliga putsarbeten.

 • Ort: Södermalm, Mosebacke, Katarina Kyrkobacke 2, Klevgränd 16A-B
 • Löptid: 2015-2016
 • Beställare: AB Stadsholmen, Ulrica Bask

(mer…)

Kumla Kyrka

Rengöring av fasad, kalkavfärgning. Förgyllning av kors.

Bilder kommer senare.

 • Ort: Sala
 • Löptid: 2015
 • Beställare: Kumla/Tärna och Kila Pastorat
 • Kumla Kyrka

Kv. Millon 1, Munkbron

Bottenvåningens kvader puts frästes bort, ny kvaderputs på fördes, målades sedan med linolja.
Övrig Fasad Högtrycktvättades och avfärgades med kulturkalk.
Vi ombesörjde även fullständig fönsterrenovering, däribland att bågarna avlägsnades och transporterades till verkstad vilket utfördes av LA Måleri AB, Stockholm.

Bilder kommer senare.

 • Ort: Munkbron, Stockholm
 • Löptid: 2015
 • Beställare: AB Stadsholmen, Maria Lorentzi, Fastighets Ingenjör.

Folkärna Kyrka, Fasadrenovering

Utvändig Fasadrenovering samt Tak. Fasaderna högtrycktvättades samt putsskador återställdes till sitt ursprungsskick. Av färgades med kalkfärg. Fasadrenoveringen omfattade även 2 mindre ”bodar”. Korset  ny tillverkades av rostfritt stål samt kopparbeslag som förgylldes.

Historik: Under senare delen av 1400-talet fick den ett torn av gråsten och tegel. Detta torn står kvar än idag och med sina originella vita blinderingar anses det vara ett av de bäst bevarade medeltidstornen i Dalarna. Tornspiran är från 1788.

 •  Ort: Folkärna
 • Löptid: 2014
 • Beställare: By – Folkärna pastorat.

Ljunglöfska Villan, Fasadrestaurering

Fasad Restaureringen bestod av 2 Etapper, den första under 2013 och den andra under 2014. Den gamla putsen bilades ned, ny puts påfördes i form av lufthårdnande kalkbruk. Fasadytorna handslogs med lufthårdnande ärt kalksprit av naturgrus. Avfärgades sedan med Traditionell Gotlandskalk som pigmenteras på plats med äkta jordpigment. Restaureringen inkluderade även balkongen.

 • Ort: Blackeberg, Bromma.
 • Löptid: 2013-2014
 • Beställare: Stena Fastigheter i Stockholm AB

(mer…)

Gröna Gården, Fasadrestaurering

 • Ort: Stockholm
 • Adress: Kvastmakargatan 1, Södermalm
 • Löptid: 2014
 • Beställare: AB Stadsholmen
 • Länk: Gröna Gården

(mer…)

Kv.Cupido 3 Fasadrestaurering

Den befintliga ytputsen frästes bort. Ny lufthårdnande kalkbruk påfördes. Avfärgades med Traditionell Gotlands kalk som pigmenterades med äkta jordpigment på plats.Vi ombesörjde även om målning av snickerier genom LA Måleri`s försorg.

 • Ort: Gamla Stan
 • Löptid: 2014
 • Byggår: 1674
 • Beställare: AB Stadsholmen, Maria Lorentzi

(mer…)

Kv.Fotangeln 3, Fasadrenovering

Fasaden högtryckstvättades. Putsskador utlagades med kalkbruk. Avfärgades sedan med Kulturkalk som pigmenterades med äkta jordpigment på plats. Fönster och portar målades med linoljefärg, vilket LA Måleri ombesörjde. Ort: Maria Trappgränd 5, Södermalm, Stockholm Löptid: 2014 Beställare: AB Stadsholmen, Maria Lorentzi … Läs mer

Södra Ängby Gård

Den gamla uttjänade putsen bilades av samt  den befintliga vassmattan avlägsnasde. Ny vassmatta monterades samt ny puts påfördes i form av lufthårdnande kalkbruk. Avfärgades sedan med Traditionell Gotlands kalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment.  

 • Ort: Stockholm
 • Löptid: 2014
 • Beställare: AB Stadholmen, Maria Lorentzi

Tyvärr Ingen Bild.                 

Kungsgatan 27, Fasadrenovering

Fasaderna högtryckstvättades med hetvatten, skador på puts åtgärdades, avfärgades med Keim.
Vi ombesörjde även Takmålningen på byggnaden.

Kungsg.27 Avesta (2)

 • Ort: Kungsgatan 27, Avesta
 • Löptid: 2014

 • Beställare: Gamla Byn, Avesta

Breds Kyrka

Kulturhistorisk Fasadrenovering, som bland annat innehåller lufthårdnande kalkbruk samt avfärgades med traditionell Gotlandskalk som stryktes till mättnad uppfyllts.

Bilder kommer senare.

 • Ort: Enköping
 • Löptid: 2015
 • Beställare: Sparrsätra-Breds Församling i Enköpings Pastorat
 • Fakta: Breds K:a, wikipedia

Villa Frescati, Fasadrestaurering.

Den utsatta södersidan blästrades ren och om putsades med lufthårdnande kalkbruk, övriga sidor åtgärdades samtliga skador,  även det med lufthårdnande kalkbruk. Avfärgades med kalkfärg. Ort: Djurgården Löptid: 2014 Beställare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Claes Lindgren.    

Villa Parkudden, Djurgården Fasadrestaurering

Fasadytor ytfräses där behov fanns, i övrigt lagning av skador på puts. Fasaden återställdes med lufthårdnande kalkbruk. Avfärgades med Kulturkalk.

 • Ort: Djurgården
 • Löptid: 2014
 • Beställare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Claes Lindgren, Byggnadschef.

 

Husby Kyrkstolpar, Etapp 3

 • Ort: Dala-Husby
 • Löptid: 2013
 • Beställare: Husby Församling

Arbetet med renoveringen av den 3:e och sista etappen med kyrkstolparna vid Husby K:a
är nu slutfört. Denna etapp bestod av 22 st stolpar samt 1 stigport. Arbetet flöt på enligt plan till allas förnöjdsamhet. Sammanlagt blev det 67 stolpar och 6 stigportar som under 3 etapper har renoverats, och står nu praktfulla att beskåda runt kyrkan.

 

Långholmen, Fasadrenovering

Fasaden högtryckstvättades, skador åtgärdades med kalkbruk och avfärgades med kulturkalk.

 • Ort: Långholmen
 • Löptid: 2014
 • Beställare: RM Bygg AB

Tyvärr Ingen bild.

 

 

Dala-Floda Kyrka, Fasadrenovering.

Gagnef kyrkliga samfällighet gav oss uppdraget att Renovera Tornet på Dala-Floda Kyrka, under våren 2014.

 • Ort: Dala-Floda
 • Löptid: 2014
 • Beställare: Gagnef kyrkliga samfällighet. 

Grötlunken 3, Fasadrestaurering.

Ytskiktet på Fasaderna bestod av plastfärg, vilken vi avlägsnade via sandblästring. Fasaden återställdes sedan till dess ursprungs skick, med kalkbruk samt kulturkalk som ytskikt.

 •  Ort: Vasastaden, Stockholm
 • Löptid: 2014
 • Beställare: AB Stadsholmen, Maria Lorentzi, Fastighets Ingenjör.

Tyvärr Ingen Bild

 

Mariedal 1, Fasadrestaurering.

De befintliga fasadytorna sandblästrades. Nytt lufthårdnande kalkbruk påfördes samt ny dragning av lister samt fönsteromfattningar. Putsade ytor stryktes sedan med Traditionell Gotlands kalk tills mättat resultat uppnådes. Gotlands kalken pigmenterades på plats med äkta jordpigment.
Den stora gjutjärns balkongen renoverades även den. Samtliga snickerier ombesörjdes av LA Måleri.

Bilder kommer senare.

 • Ort: Lilla Hornsberg, Stadshagen, Stockholm
 • Löptid: 2014
 • Beställare: AB Stadsholmen, Ulrica Bask

Historia:
Gården fick sitt namn Mariedal i början av 1810-talet då den blev privatbostad. Innan dess hade den fram till 1805 fungerat som tullstuga för Västra Sjötullen, som kontrollerade fartygstrafiken från Ulvsundasjön, och kallades då Carlbergs tull.
Den nuvarande byggnaden är uppförd vid två olika tidpunkter, 1750 och 1772.