Fasadrenovering

Fasadrenovering

Fasadrenovering är vad det heter, en renovering av fasaden. Synonymer på ordet Fasadrenovering resulterar i noll resultat. Synonymer på Renovering däremot betyder bl.a, förbättra, förnya, snygga upp.

Till skillnad mot Fasadrestaurering, där man skall återskapa Fasaderna till sitt ursprungs skick, så kan man vid Fasadrenovering byta bruksmaterial samt färgmaterial mot ursprungsskicket, förnya och modernisera så att säga.

Vi kan ta ett exempel av en Fasadrenovering av ett hyreshus från 1940-50 talet. Där användes oftast blåbetong. Blåbetong är en sorts lättbetong där ballasten är av bränd skiffer, vilket ger materialet en mörkt blåaktig färgton. Se mer här. Fasadpusten är oftast putsad direkt på blåbetongen.

Det finns alltså ingen Förstärkning av putsen i form av ett nät. Detta är ett konstruktionsfel, vilket tyvärr många hus från denna tid har.
Detta resulterar i ett problem att Putsen ”hoppar” loss, blir bomputs. Detta kan ske över tid, men en stor orsak till det är också vibrationer, som blir vid till exempel asfalts läggning runt fastigheten, med vältar och vibratorer. Då hoppar putsen loss nerefter, men kan också strecka sig långt upp på Fasaden. Den befintliga Fasadputsen består också ofta av cementbruk, vilken är väldigt hård.

I detta fall skall bara skadorna åtgärdas samt avfärgning av hela Fasadytan.

Först rengörs Fasaderna genom att Högtryckstvättas med varmvatten.

Alla Fasadytor gås över för att avlägsna de synliga skadorna samt bomputs.

Sedan Säkerställer man att stenarna sitter.

Monterar därefter ett nät, i detta fall ett Hårt nät, detta för att vi ska använda ett kc bruk ett kalkcements bruk, vilket blir hårt. Hårt bruk = Hårt nät. Vid rent kalkbruk, vilket är ett mjukt bruk, används mjukt nät tex vassmatta. Mjukt bruk = Mjukt nät.

Åter till Fasadrenovering, efter monteringen av det hårda nätet på förs en grundning, efter den har torkat, så putsas skadorna ut till önskat resultat. Därefter sprutar vi en kc färg på fasaden, vilken andas och ger fasaden ett bra skydd.

Det bästa är ju att ta bort all befintlig puts på Fastigheten och näta samt påföra nytt bruk.

Men detta är ju en kostnads fråga också.

Färg som bör användas vid Fasadrenovering är t.ex Kc stänkputs, CD-stänk, Silicat eller kalkfärg, OBS, använd aldrig plastfärg på Fasader.

Källor: Tremans Fasad AB

Kommentarer inaktiverade.