Kategoriarkiv: Kulturbyggnader

Magasinet Bennebolsbruk

Restaurering av Magasinet Bennebolsbruk.
Blästring av fasader,
Utstockning med kalkbruk,
Avfärgning pigmenterad Hansakalk

Löptid: Sommaren 2020

Kv.Echo 1 , Stortorget 18-20, Kåkbrinken 2

Dessa välkända byggnader som nu åter ståtligt poserar i sin lyster på Stortorget i Gamla Stan, många fotografer har anammat dess vackra och i ögonfallande ”look” och gjort bl.a vykort mm mm.

Fasadrestaureringen:

Den ut tjänade fasadputsen blästrades bort, sedan högtryckstvättades ytorna, nytt kalkbruk påfördes och fasadytan snutrevs, samt återställande av lister och speglar på Frontespis.Även innergårdarna restaurerades. fasaderna avfärgades sedan med Gotlandskalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment.
Även sten samt kopparplåt och övriga järn och trä detaljer restaurerades med varsamma händer.

Historia:

Tomten är tidigast omnämnd år 1499 och tillhörde då Lasse kanngjutare. Från tidigt 1500-tal och fram till sin död på 1530-talet hade hans svärson, rådmannen och stadens byggmästare Peder Månsson, sitt säteshus här. Månsson var välkänd i staden och byggde troligtvis om eller till huset, som långt efter hans död kallades ”gamle Peder Månssons”.

År 1728 revs det gamla valvet över Solgränd, samma år som huset förvärvades av en perukmakaremästare som skulle komma att äga det i trettiofem år. Möjligen var det också han som byggde på huset och gav det dagens mjukt svängda gavel mot Stortorget. De äldsta beskrivningarna av f.d. Echo 1 finns i handlingar från 1760-talet. Dessa ger en bild av perukmakaremästarens hus.
Text referens: https://www.stadsholmen.se/app/uploads/2018/09/Echo1-FAKTABLAD.pdf

I samarbete med:
AU-Ställning
All Blästring AB
Resa Plåtslageri AB
Skanska Stenkonservatorn
LA Måleri AB

Beställare: AB Stadsholmen https://www.stadsholmen.se/fastigheter/echo-1/
Löptid: Vinter/vår 2019

Näs Fritidsgård, Hosjö

All Fasadputs nerbilades in till trä konstruktionen/ler skiktet, skador på lerskiktet åtgärdades med lerklining. Nät uppsättes för att förstärka puts samt omputsades med Målarkalks kalkbruk, samt avfärgades med traditionell kalkfärg som pigmenterades på plats med obränd umbra.

Löptid: Sommar/ Höst 2018

Beställare: RM Bygg

Näs Fritidsgård

Barnängens Gård 1

Restaureringen av Fasaderna på  Barnängens Gård på Södermalm är nu till fullo klara. Fasaderna samt lister Ny putsades av lufthårdnande kalkbruk samt avfärgades med traditionell kalk som pigmenterades på plats.

Även samtliga fönster restaurerades.

Löptid: 2018

Beställare: AB Stadsholmen

Barnängens Gård 1


Masugnen Ulfshyttan

 

Arbetet med den utvändiga Renoveringen av Ulfshyttans Masugn är nu slutförda.
Den hårt ansatta masugnen var i ett förfärligt skick.

Här behövdes det göras en omfattade renovering, vi började med att säkra upp, det ”duggade” nämligen ner sten från murverket i jämn ström vid t.ex blåsväder.

Återställandet bestod av,  i och ommurning av slaggsten och murtegel som fallit ner från valv och väggar.

Samt omputsning av putsade ytor och fogning av befintlig slaggstensmurverk.

Slagg till murningsarbeten grävdes fram söder om hyttan, från hyttans egen varp när det begav sig.

Kalkbruk användes till all puts och murverk samt kalkfärg till putsade ytorna.

https://annonsbladet.com/masugnen-i-ulfshyttan-raddas/

 • Löptid: Sommar / Höst 2018

Lövstabruk G:a Skolan

 

Fasadrenoveringen av den gamla skolan i Lövstabruk är nu till ända.

Fasaderna lagades upp med kalkbruk, samt avfärgades med pigmenterad Gotlandskalk enligt Lövsta receptet som bestod av Järnvitriol.

 • Ort: Lövstabruk
 • Löptid: 2018

 

 

Bellmansgatan 7, Södermalm, Fasadrestaurering

Fasadrestaureringen utfördes enligt följande.Den gamla uttjänade putsen på Fasaderna blästrades av. Nytt lufthårdnande kalkbruk påfördes. Avfärgades sedan med Traditionell Gotlandskalk som pigmenterades på plats med äkta Jordpigment i detta fall en blandning med Bränd Terra & Obränd Terra på Fasadliven samt på Fönster och portomfattningar en blandning av obränd Terra & Järnoxidsvart.

 

 

Prästgatan 66, Gamla Stan

Denna pittoreska fastighet, belägen på Prästgatan 66 i Gamla Stan, har vi restaurerat fasaden under hösten/vintern 2016, vilken nu är slutbesiktad till allas förnöjdsamhet.
Vi har även ombesörjt plåt, fönster samt övriga snickerier.

När det befintliga putsskiktet avlägsnades, hittades spår av ett mycket gammalt utförande, troligtvis ursprungs utförandet från 1670, som vi ånyo har återställt igen.

Det nya putsskiktet påfördes med lufthårdnande kalkbruk som putsades i ett och samma liv, för att sedan färga in Omfattningarna, Pilastrarna samt de vackra Dekorationerna/Draperingar och skuggfälten i det nya putsskiktet. Allt avfärgades med kalkfärg som pigmenterades på plats med äkta jordpigment i form av Grön umbra, samt av Kimrök.

 • Ort: Prästgatan 66 , Gamla Stan
 • Löptid: Hösten/vintern 2016
 • Beställare: Anna Sandström
 • Bygg År: 1670

(mer …)

Katarina Kyrkobacke, Söder

Den befintliga Fasadputsen bilades bort. Den nya putsen som påfördes, är platsblandad med Traditionell Gotlandskalk som bindemedel. Avfärgades med Traditionell Gotlands kalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment. Utvändiga arbetet kommer att utföras mellan Vår-Höst 2016.
Huset helrenoverades även invändigt, där vi utförde samtliga putsarbeten.

 • Ort: Södermalm, Mosebacke, Katarina Kyrkobacke 2, Klevgränd 16A-B
 • Löptid: 2015-2016
 • Beställare: AB Stadsholmen, Ulrica Bask

(mer …)

Kv. Millon 1, Munkbron

Bottenvåningens kvader puts frästes bort, ny kvaderputs på fördes, målades sedan med linolja.
Övrig Fasad Högtrycktvättades och avfärgades med kulturkalk.
Vi ombesörjde även fullständig fönsterrenovering, däribland att bågarna avlägsnades och transporterades till verkstad vilket utfördes av LA Måleri AB, Stockholm.

Bilder kommer senare.

 • Ort: Munkbron, Stockholm
 • Löptid: 2015
 • Beställare: AB Stadsholmen, Maria Lorentzi, Fastighets Ingenjör.

Gröna Gården, Fasadrestaurering

 • Ort: Stockholm
 • Adress: Kvastmakargatan 1, Södermalm
 • Löptid: 2014
 • Beställare: AB Stadsholmen
 • Länk: Gröna Gården

(mer …)

Kv.Cupido 3 Fasadrestaurering

Den befintliga ytputsen frästes bort. Ny lufthårdnande kalkbruk påfördes. Avfärgades med Traditionell Gotlands kalk som pigmenterades med äkta jordpigment på plats.Vi ombesörjde även om målning av snickerier genom LA Måleri`s försorg.

 • Ort: Gamla Stan
 • Löptid: 2014
 • Byggår: 1674
 • Beställare: AB Stadsholmen, Maria Lorentzi

(mer …)

Kv.Fotangeln 3, Fasadrenovering

Fasaden högtryckstvättades. Putsskador utlagades med kalkbruk. Avfärgades sedan med Kulturkalk som pigmenterades med äkta jordpigment på plats. Fönster och portar målades med linoljefärg, vilket LA Måleri ombesörjde. Ort: Maria Trappgränd 5, Södermalm, Stockholm Löptid: 2014 Beställare: AB Stadsholmen, Maria Lorentzi … Läs mer

Södra Ängby Gård

Den gamla uttjänade putsen bilades av samt  den befintliga vassmattan avlägsnasde. Ny vassmatta monterades samt ny puts påfördes i form av lufthårdnande kalkbruk. Avfärgades sedan med Traditionell Gotlands kalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment.  

 • Ort: Stockholm
 • Löptid: 2014
 • Beställare: AB Stadholmen, Maria Lorentzi

Tyvärr Ingen Bild.                 

Långholmen, Fasadrenovering

Fasaden högtryckstvättades, skador åtgärdades med kalkbruk och avfärgades med kulturkalk.

 • Ort: Långholmen
 • Löptid: 2014
 • Beställare: RM Bygg AB

Tyvärr Ingen bild.

 

 

Grötlunken 3, Fasadrestaurering.

Ytskiktet på Fasaderna bestod av plastfärg, vilken vi avlägsnade via sandblästring. Fasaden återställdes sedan till dess ursprungs skick, med kalkbruk samt kulturkalk som ytskikt.

 •  Ort: Vasastaden, Stockholm
 • Löptid: 2014
 • Beställare: AB Stadsholmen, Maria Lorentzi, Fastighets Ingenjör.

Tyvärr Ingen Bild

 

Mariedal 1, Fasadrestaurering.

De befintliga fasadytorna sandblästrades. Nytt lufthårdnande kalkbruk påfördes samt ny dragning av lister samt fönsteromfattningar. Putsade ytor stryktes sedan med Traditionell Gotlands kalk tills mättat resultat uppnådes. Gotlands kalken pigmenterades på plats med äkta jordpigment.
Den stora gjutjärns balkongen renoverades även den. Samtliga snickerier ombesörjdes av LA Måleri.

Bilder kommer senare.

 • Ort: Lilla Hornsberg, Stadshagen, Stockholm
 • Löptid: 2014
 • Beställare: AB Stadsholmen, Ulrica Bask

Historia:
Gården fick sitt namn Mariedal i början av 1810-talet då den blev privatbostad. Innan dess hade den fram till 1805 fungerat som tullstuga för Västra Sjötullen, som kontrollerade fartygstrafiken från Ulvsundasjön, och kallades då Carlbergs tull.
Den nuvarande byggnaden är uppförd vid två olika tidpunkter, 1750 och 1772.

 

Höga Stigen 3-7, Fasadrestaurering

Fasad ytorna blästrades. Omputsades med Lufthårdnande Kalkbruk samt avfärgades med Traditionell Gotlands kalk som pigmenterades med äkta jordpigment på plats.

 • Ort: Södermalm Stockholm
 • Löptid: 2013
 • Beställare: AB Stadsholmen

(mer …)

Disponent Villan Grängesberg, Fasadrenovering

Den befintliga fasadytan blästrades bort. Nytt lufthårdnande kalkbruk påföres, avfärgades med Kalkfärg.

 •  Ort: Grängesberg
 • Löptid:  2013
 • Beställare: Ludvika Kommun Fastigheter AB

(mer …)

Fasadrestaurering Kv.Drottningen 12

De dåvarande plastbehandlade Gård- och Gatu Fasaderna återställdes till sitt ursprungsskick. Traditionell Gotlandskalk som ytskikt, som pigmenterades på plats med äkta Jordpigment.
Byggår 1770.

 • Ort: Södermalm, Stockholm.
 • Beställare: AB Stadsholmen
 • Löptid: 2013
 • Hemsida: AB Stadsholmen

Tyvärr ingen bild.

 

 

Kv.Ormen Större 7, Fasadrestaurering

Befintlig ytputs bortfrästes, Finstockades med lufthårdnande kalkbruk.
Avfärgades med Gotlandskalk som pigmenterades på plats med Järnvitriol.

 • Ort: Bläcktornsgränd 10, Södermalm, Stockholm
 • Beställare: AB Stadsholmen
 • Löptid: 2013
 • Hemsida: AB Stadsholmen

(mer …)

Kv.Stenbocken 7, Fasadrestaurering

Vi fräste bort den befintliga ytputsen och påförde ett lufthårdnande kalkbruk som nya ytputsen, samt avfärgade med Gotlands kalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment.

 • Ort:  Södermalm, Stockholm
 • Adress: Maria Trappgränd, Hornsgatan 32
 • Löptid:  2013
 • Beställare: AB Stadsholmen, Ulrica Bask

(mer …)

Karlavägen 48, Fasadrestaurering

Gårds fasaderna frästes det gamla putsskiktet bort, finstockades och kalkstryktes.
Gatufasaderna avlägsnades ytskiktet med färgborttagningsmedel och utlagades och kalkstryktes.

 • Ort: Östermalm, Stockholm
 • Beställare: Brf Flundran 11
 • Löptid: 2013

(mer …)

Stenbocken 7, Fasadrenovering

 • Ort: Stockholm
 • Adress: Hornsgatan 26 A-C, Pustegränd 6
 • Löptid: 2011
 • Beställare: AB Stadsholmen, Ulrika Bask.
 • Hemsida: www.stadsholmen.se

(mer …)

Kv.Svalgången 7, Fasadrestaurering

Den befintliga ytputsen bortfrästes. Den nya ytputsen påfördes med lufthårdnande kalkbruk samt avfärgades med Gotlands kalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment.

 • Ort: Södermalm, Stockholm
 • Adress: Hornsgatan 36
 • Löptid: 2013
 • Beställare: AB Stadsholmen, Ulrica Bask

(mer …)