Kategoriarkiv: kyrkor

Överlännäs Kyrka

Fasadrestaureringen av Överlännäs kyrka är nu till fullo slutförd

Löptid: Sommar 2020

Ort: Sollefteå, Ångermanland

Beställare: Sollefteå-Boteå Församling

https://www.svenskakyrkan.se/solleftea/overlannas-kyrka

Överlännäs Kyrka

Resele Kyrka

Fasad Restaureringen av Resele Kyrka, gravkapellet samt Stigporten är nu slutförda.

Löptid: Sommar/Höst 2020

Ort: Resele, Västernorrland

Beställare: Ådals-Liden Junsele Resele o Eds pastorat

https://www.svenskakyrkan.se/adalslidenspastorat/resele-kyrka

Resele Kyrka
Resele Gravkapell
Resele Kyrka Stigport

Kumla Kyrka

Rengöring av fasad, kalkavfärgning. Förgyllning av kors.

Bilder kommer senare.

 • Ort: Sala
 • Löptid: 2015
 • Beställare: Kumla/Tärna och Kila Pastorat
 • Kumla Kyrka

Folkärna Kyrka, Fasadrenovering

Utvändig Fasadrenovering samt Tak. Fasaderna högtrycktvättades samt putsskador återställdes till sitt ursprungsskick. Av färgades med kalkfärg. Fasadrenoveringen omfattade även 2 mindre ”bodar”. Korset  ny tillverkades av rostfritt stål samt kopparbeslag som förgylldes.

Historik: Under senare delen av 1400-talet fick den ett torn av gråsten och tegel. Detta torn står kvar än idag och med sina originella vita blinderingar anses det vara ett av de bäst bevarade medeltidstornen i Dalarna. Tornspiran är från 1788.

 •  Ort: Folkärna
 • Löptid: 2014
 • Beställare: By – Folkärna pastorat.

Breds Kyrka

Kulturhistorisk Fasadrenovering, som bland annat innehåller lufthårdnande kalkbruk samt avfärgades med traditionell Gotlandskalk som stryktes till mättnad uppfyllts.

Bilder kommer senare.

 • Ort: Enköping
 • Löptid: 2015
 • Beställare: Sparrsätra-Breds Församling i Enköpings Pastorat
 • Fakta: Breds K:a, wikipedia

Husby Kyrkstolpar, Etapp 3

 • Ort: Dala-Husby
 • Löptid: 2013
 • Beställare: Husby Församling

Arbetet med renoveringen av den 3:e och sista etappen med kyrkstolparna vid Husby K:a
är nu slutfört. Denna etapp bestod av 22 st stolpar samt 1 stigport. Arbetet flöt på enligt plan till allas förnöjdsamhet. Sammanlagt blev det 67 stolpar och 6 stigportar som under 3 etapper har renoverats, och står nu praktfulla att beskåda runt kyrkan.

 

Dala-Floda Kyrka, Fasadrenovering.

Gagnef kyrkliga samfällighet gav oss uppdraget att Renovera Tornet på Dala-Floda Kyrka, under våren 2014.

 • Ort: Dala-Floda
 • Löptid: 2014
 • Beställare: Gagnef kyrkliga samfällighet. 

Hedemora Kyrka, Fasadrenovering

 • Ort: Hedemora
 • Löptid: Juni-Oktober 2012
 • Beställare: Hedemora/Garpenbergs Församling

Renoveringen omfattade: Fasadputs på tornet.
Renovering av Torntak, Tornspira samt Balustrad.
Byte av Rötskadade Takstolar/Högben samt övriga snickeri arbeten utfördes av RM Bygg.
Målning utfördes av Lars Ericssons Måleri.
Plåtslageri arbeten utfördes av AB Lillåns Plåt&Bleck.
Ställnings arbeten utfördes av GuldStällning AB.

 

Svärdsjö Gravkapell

 • Ort: Svärdsjö
 • Löptid: 2012
 • Beställare: Svärdsjö Församling

Svärdsjö Gravkapell (9)

Svärdsjö Gravkapell

Fasaderna Högtrycktvättades med hetvatten. Skador i puts återställdes till nyo med kalkbruk. Avfärgades med kalkfärg.

 

Husby Kyrkstolpar, Etapp 2

 • Ort: Dala-Husby
 • Löptid: 2012
 • Beställare: Husby Församling

2:a etappen på Restaureringen av Kyrkstolparna vid Husby Kyrka är nu slutförd. Denna etapp bestod av 31 styckna stolpar vilka merparten sågas av vid nedre delen och lyftses upp så att en undergjutning var möjlig. Efter detta moment så bilades de helt rena från befintlig puts intill teglet. Murverks skador murades om, vissa stolpar murades om fullständigt. Återställning av puts ytan skedde genom att Teglet grundas noggrant via tunt påslag. Sedan sker en utstockning därefter påföres det sista putsskiktet kallat finputsning.
Listerna på stolparna görs på samma tillvägagångssätt, fast med en gedigen egentillverkad schablon. 4 stycken stigportar restaurerades också enlig samma tillvägagångssätt där ett fundament gjöts under mark. Staket samt grindar blästrades och målades.

 

Hedemora Kyrkstolpar, Gravkor.

 • Ort: Hedemora
 • Löptid: 2010
 • Beställare: Hedemora/Garpenbergs Församling
 • Hemsida:

Hedemora kyrkstolpar mm (2)

Utfört:
Gravkoren lagas upp med kalkbruk och avfärgas med Gotlandskalk.85 st Kyrkstolpar tvättades och putsskador lagades.

Vikmanshyttans Kyrka

 • Ort: Vikmanshyttan
 • Adress:
 • Löptid: 2010
 • Beställare: Hedemora/Garpenbergs Församling
 • Hemsida:

Vikmanshyttans Kyrka

 

Husby Kyrkstolpar, Etapp 1

 • Ort: Dala-Husby
 • Löptid: 2010
 • Beställare: Husby Församling
 • Hemsida:

Utfört:
Restaureringen omfattar totalt 55 stolpar. Dessa delas upp i etapper med Etapp 1: April-September 2010. Etapp 1 omfattar 23 stolpar. Stolparna bilas rena ,lyft upp, nya fundament gjuts , putsas , nya lister dras. vissa berörda stolpar muras om helt. Samt ”plåt hattar” åtgärdas.

Österfärnebo Kyrka

 • Ort: Österfärnebo södra Gästrikland
 • Adress:
 • Löptid: 2009
 • Beställare:
 • Hemsida:

(mer …)

Näs Kyrka

 • Ort: Brunflo Östersund
 • Adress:
 • Löptid: 2009
 • Beställare:
 • Hemsida: –

(mer …)

Svärdsjö Kyrka

 • Ort: Falu Kommun
 • Adress: Svärdsjö
 • Löptid: 2004
 • Beställare:
 • Hemsida: –

Kyrkstolpar Stjärnsunds Kyrka

 • Ort: Stjärnsund
 • Adress:
 • Löptid: 2011
 • Beställare: Husby Församling
 • Hemsida: –

 

Utfört:
Stigportar lyftes av det befintliga fundamentet. Nytt fundament gjöts.Samtliga stolpar blästrades.Utlagades samt avfärgades till dess ursprungliga skick.

Silvbergs Kyrka, Fasadrenovering

 • Ort: Silvberg, Säter
 • Adress:
 • Löptid: 2006
 • Beställare:

Utvändig renovering.

Vika Kyrka

 • Ort: Falu Kommun
 • Adress: Vika
 • Löptid: 2002
 • Beställare:
 • Hemsida: –

Historia:
Den nuvarande stenkyrkan invigdes 1469, men vissa delar är från en äldre kyrka, bland annat sakristian. Kyrkan är känd för sina välbevarade väggmålningar från 1500-talet. Målningarna hittades vid renoveringen 1917-1918, då man även fann rester av ännu äldre målningar, bland annat ett antal konsekrationskors. På kyrkans nuvarande plats stod tidigare en träkyrka, som dock brann ner.

Fogdö Kyrka

 • Ort:
 • Adress:
 • Löptid: 2000
 • Beställare:
 • Hemsida: –

Fogdö Kyrka

Fogdö Kyrka

Utfört:
Den befintliga plastskiktet sandblästrades bort på torn och långhus. Där efter tvättades fasaderna rena med högtryckstvätt. Frost skadat murtegel utbytes mot nytt. Ny utstockning och ny sprit puts på fördes. Bergshammarskoret och Östra gavelspetsen slätputsades, så den befintliga blinderingen på östra gavelspetsen framträdde som tidigare var spritputsad. Samtliga fasad ytor avfärgades med pigmenterad Gotlandskalk.

 

Husby Kyrka

 • Ort: Dala-Husby
 • Löptid: 1999
 • Beställare: Husby Församling
 • Hemsida: –

Utfört:
Fasaderna högtryckstvättades .Sprickor bilades upp och bomputs knackades ner.All bomputs och sprickor lagades med Hydraulisk restaureringsbruk och avfärgades med Pewab kalklimfärg.

Historia:

Stjärnsunds Kyrka

 • Ort: Hedemora
 • Adress: Stjärnsund
 • Löptid: 1993
 • Beställare:
 • Hemsida: –

Stjärnsunds Kyrka

Stjärnsunds Kyrka

Historia:
Byggnadsår 1885-1887