Riktlinjer

Kvalitetspolicy

För oss på Tremans Fasad AB innebär kvalitet att våra kunder är nöjda och att deras krav tillfredsställts. Det betyder att vi skall sträva efter att: – Genom våra åtaganden i samverkan utföra kvalitets- arbeten till rimliga kostnader – Utveckla ett positivt tänkande , öppen och trevlig attityd, välinformerad och yrkesskicklig personal – Planera arbetsplatserna väl med god ordning och god arbetsmiljö – Utföra det vi åtagit oss i tid – Minimera besiktningsanmärkningar – Fortlöpande utföra egenkontroll och uppföljning enligt våra kvalitetsplaner.

Miljöpolicy

Tremans Fasad AB skall erbjuda produkter som uppfyller kundens och samhällets miljökrav. Produktionen skall bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön och på ett resurssnålt sätt. Tremans strävan är att erbjuda produkter som inte skall påverka omgivningen på ett skadligt sätt. Produkter som kan återvinnas och bli en del av kretsloppet. Miljöarbetet är inte statiskt och kan aldrig betraktas som avslutat, därför sker en kontinuerlig utveckling av Tremans miljöstrategi.