Kategoriarkiv: Slott & Herresäten

Gamla Kontoret Hargs Bruk

Vi fick åter förtroendet med våra idoga händer av Hargs Bruk AB, denna gång att Restaurera Fasaderna på Gamla Kontoret vid Hargs Bruk.

Utstockningar med kalkbruk.
Putsbärare tegelpuckar.
Avfärgning pigmenterad Hansakalk

Löptid: Sommaren 2020
Beställare: Hargs Bruk AB
Hemsida: http://www.hargsbruk.se/

Hargs Bruk

Vi har erhållit förtroendet av Hargs Bruk AB att Restaurera Fasaderna på Gamla Kontoret på Hargs bruk. Den gamla putsen avlägsnades, och nytt kalkbruk påfördes på de putsbärande tegel puckarna på timmerstommen. Avfärgades sedan med traditionellt Gotlandskalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigmentet Guldocker. 

 

 

 

 

Örbyhus Slott

Arbetet med fortsättningen av Muren, Vaktstugan samt Vakttornet Vid Örbyhus Slott. Ytorna blästrades, putsades sedan med kalkbruk samt avfärgades med Traditionell Gotlandskalk som pigmenteras på plats med äkta jordpigment.Ny tegelavtäckning.

 • Löptid: 2017
 • Ort: Örbyhus
 • Beställare: Örbyhus Gods AB

Örbyhus Slott, Kopparporten

Restaureringen utfördes efter följande , de befintliga putsytorna blästrades och återställdes med lufthårdnande kalkbruk,  avfärgades sedan med Traditionell Kalkfärg som pigmenterades med äkta jordpigment på plats. Besiktad till allas förnöjdsamhet.

 

 

Ljunglöfska Villan, Fasadrestaurering

Fasad Restaureringen bestod av 2 Etapper, den första under 2013 och den andra under 2014. Den gamla putsen bilades ned, ny puts påfördes i form av lufthårdnande kalkbruk. Fasadytorna handslogs med lufthårdnande ärt kalksprit av naturgrus. Avfärgades sedan med Traditionell Gotlandskalk som pigmenteras på plats med äkta jordpigment. Restaureringen inkluderade även balkongen.

 • Ort: Blackeberg, Bromma.
 • Löptid: 2013-2014
 • Beställare: Stena Fastigheter i Stockholm AB

(mer …)

Villa Frescati, Fasadrestaurering.

Den utsatta södersidan blästrades ren och om putsades med lufthårdnande kalkbruk, övriga sidor åtgärdades samtliga skador,  även det med lufthårdnande kalkbruk. Avfärgades med kalkfärg. Ort: Djurgården Löptid: 2014 Beställare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Claes Lindgren.    

Villa Parkudden, Djurgården Fasadrestaurering

Fasadytor ytfräses där behov fanns, i övrigt lagning av skador på puts. Fasaden återställdes med lufthårdnande kalkbruk. Avfärgades med Kulturkalk.

 • Ort: Djurgården
 • Löptid: 2014
 • Beställare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Claes Lindgren, Byggnadschef.

 

Kristinebergs Slott, Fasadrestaurering

Den befintliga ytputsen fräses bort. Återställdes sedan med Lufthårdnande kalkbruk. Avfärgades med  Traditionell Gotlandskalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment.

 • Ort: Kristineberg, Stockholm
 • Beställare: AB Stadsholmen
 • Löptid:  2013
 • Hemsida: AB Stadsholmen

 

Långbro Gård, Fasadrestaurering

Ort: Älsvsjö Adress: Löptid: 2011 Beställare: AB Stadsholmen Hemsida: www.stadsholmen.se Utfört: Utvändig Restaurering av Fasader samt Tak. Återkommer med mer detaljerad info senare. Historia:

Erstaviks Gård

 • Ort: Saltsjöbaden
 • Löptid: 2012
 • Beställare: Johan af Petersens
 • Hemsida: Erstaviks Gård

Arbetsutförande i korthet:
Fasaderna tvättades med Högtryckstvätt samt skador på puts åtgärdades med kalkbruk. Avfärgades i Gråa och Gula kulörer.

 Historia:
Godset Erstavik är känt sedan 1300-talet. Bland tidigare ägare märks namnen Björnram, Fargalt, Kyhle, Bielkenstierna, Leijonhufvud och Törnflycht.
Godset har varit i nuvarande Familjs ägo sedan 1763.

 

Tyvärr ingen bild.

Ekolsunds Slott, Fasadrenovering

Ort: Adress: Löptid: 2008 Beställare: Hemsida: www.ekolsundsslott.se Historia: Ekolsunds Slott har anor från 1300-talet. De senaste åren har tv serien ”Biggest Looser” spelats in här.

Stenbockska Palatset

Ort: Stockholm Adress: Riddarholmen Löptid: 2003 Beställare: Statens Fastighetsverk Hemsida: – Fasaderna högtryckstvättades hårt med varmvatten.Ytorna skurades med pigmenterad sand kalk. Avfärgades med äkta jordpigmenterad Gotlandkalk på plats. Historia: Byggår: 1630-talet. Riksrådet Johan Gabriel Stenbock, lät arkitekten Nicodemus Tessin d … Läs mer

Minnestemplet, Rydboholms Slott

 • Ort: Österåkers Kommun
 • Adress:
 • Löptid: 2010
 • Beställare: Wasatornet, Elisabeth Douglas
 • Hemsida:

(mer …)

Örbyhus Slott Köksflygel Fasadrenovering

 • Ort: Örbyhus
 • Adress: Örbyhus Slott
 • Löptid: 2008
 • Beställare:
 • Hemsida: –

 

Drottning Kristinas Paviljong Fasadrestaurering

Ort: Stockholm Adress: Löptid: 2004 Beställare: Hemsida: –

Hessensteinska Palatset Fasadrestaurering

Ort: Stockholm Adress: Riddarholmen Löptid: 2004 Beställare: Statens Fastighetsverk Hemsida: Utfört: Takfots listerna bilades ned , grundades och utstockades för att sedan färdig putsa profileringen på listen, allt med kalkbruk. Fasad ytorna slätputsades med kalkbruk 1:3. Vid avfärgning kalkvattnades ytorna … Läs mer

Örbyhus Slott Fasadrestaurering

Ort: Örbyhus Adress: Örbyhus Slott Löptid: 1999-2005 Beställare: Hemsida: www.orbyhus-slott.com Historia: Slottet har sitt ursprung från mitten på 1400 talet då Gustav Vasas farfar Johan Kristersson Vase ägde slottet och lät bygga tornet på slottet.Gustav Vasa bytte till sig Örbyhus … Läs mer

Rosendals Slott

  Historia: Bygg År : 1820-Talet Rosendals slott ligger på Kungl. Djurgården och uppfördes på 1820-talet åt kung Karl XIV Johan, den förste Bernadotten. Rosendal var ett lustslott att dra sig tillbaka till och njuta av sommaren på Djurgården.

Tessinska Palatset, Fasadrestaurering

Ort: Stockholm Adress: Slottsbacken G:a Stan Löptid: 1996 Beställare: Statens Fastighetsverk Hemsida: – Historia: Byggnadsår :1694-1700 Det exklusiva lilla palatset vid Slottsbacken uppfördes på 1690-talet för och av slottsarkitekten Nicodemus Tessin d y (1654-1728). Är numera Landshövdingens Residens.

Gävle Slott, Fasadrestaurering

Ort: Gävle Adress: Gävle Slot Löptid: 1987-1988 Beställare: Hemsida: – Utfört: Nerbilning av all befintlig fasadputs till ”tegelrent”.Ny lufthårdnande kalkputs påfördes i omgångar, avfärgades med Gotlands kalk som pigmenterades på plats. Historia: Slottet byggdes upp under 10 år 1583-93 av … Läs mer

Tidö Slott, Fasadrestaurering

Ort: Västerås Adress: Löptid: 1993-1995 Beställare: Hemsida: www.tidoslott.se Historia: Axel Oxenstierna, som var Gustaf II Adolfs rikskansler och Drottning Kristinas förmyndare, lät uppföra byggnaden 1625–1641 med hjälp av arkitekterna Simon de la Vallée och Nicodemus Tessin d.ä.

Strömsholms Slott, Fasadrestaurering

Ort: Strömsholm Adress: Strömsholms Slott Löptid: 1986-1987 Beställare: Historia: Slottsguiden