Kategoriarkiv: referenser

Överlännäs Kyrka

Fasadrestaureringen av Överlännäs kyrka är nu till fullo slutförd Löptid: Sommar 2020 Ort: Sollefteå, Ångermanland Beställare: Sollefteå-Boteå Församling https://www.svenskakyrkan.se/solleftea/overlannas-kyrka

Publicerat i kyrkor | Lämna en kommentar

Resele Kyrka

Fasad Restaureringen av Resele Kyrka, gravkapellet samt Stigporten är nu slutförda. Löptid: Sommar/Höst 2020 Ort: Resele, Västernorrland Beställare: Ådals-Liden Junsele Resele o Eds pastorat https://www.svenskakyrkan.se/adalslidenspastorat/resele-kyrka

Publicerat i kyrkor | Lämna en kommentar

Magasinet Bennebolsbruk

Restaurering av Magasinet Bennebolsbruk. Blästring av fasader, Utstockning med kalkbruk, Avfärgning pigmenterad Hansakalk Löptid: Sommaren 2020

Publicerat i Kulturbyggnader, referenser | Lämna en kommentar

Gamla Kontoret Hargs Bruk

Vi fick åter förtroendet med våra idoga händer av Hargs Bruk AB, denna gång att Restaurera Fasaderna på Gamla Kontoret vid Hargs Bruk. Utstockningar med kalkbruk. Putsbärare tegelpuckar. Avfärgning pigmenterad Hansakalk Löptid: Sommaren 2020 Beställare: Hargs Bruk AB Hemsida: http://www.hargsbruk.se/

Publicerat i referenser, Slott & Herresäten | Lämna en kommentar

2023-11-14 Referens objekt Slott och Kulturbyggnader

                                                                                                  1.Hedemora Wahlmanska huset       In och utvändigrenovering      1983  2.  Strömsholms Slott                        Utvändig renovering                   1986  3.  Avesta Stadshuset                         Utvändig renovering                    1986  4.  Ornässtugan                                  Fönsterrenovering                        1986  5.  Strömsholms Slott                         Utvändig renovering                    1987-89 6.  Högsta Domstolen                         Utvändig renovering                     1987 7.  Säter Regionsjukhuset                   Utvändig nyproduktion                 1987 8.  Dala-Husby Kungsgård                  Utvändig renovering                     1989 … Fortsätt läsa

Publicerat i Kultur/Slott-Referenslista, referenser | Lämna en kommentar

2023-11-03 REFERENSLISTA KYRKOR

1.  Säters kyrka                                         Utvändig putsrenovering                         19802.  Möklinta kyrka                                    Utvändig putsrenovering                         19823.  Äppelbo Kyrka                                    Utvändig putsrenovering                         19824.  Fläckebo kyrka                                    Utvändig putsrenovering                         19825.  Kungsåra kyrka                                   Utvändig putsrenovering                         19846.  Ullånger kyrka                                     Utvändig putsrenovering                        19867.  Husby kyrka                                        Invändig putsrenovering                          19878.  Bodens kyrka                                      Utvändig putsrenovering                         19879.  … Fortsätt läsa

Publicerat i Kyrkor-Referenslista | Lämna en kommentar

Kv.Echo 1 , Stortorget 18-20, Kåkbrinken 2

Dessa välkända byggnader som nu åter ståtligt poserar i sin lyster på Stortorget i Gamla Stan, många fotografer har anammat dess vackra och i ögonfallande ”look” och gjort bl.a vykort mm mm. Fasadrestaureringen: Den ut tjänade fasadputsen blästrades bort, sedan … Fortsätt läsa

Publicerat i Kulturbyggnader, referenser | Lämna en kommentar

Referenslista- Kyrkor

Publicerat i Kyrkor-Referenslista, referenser | Lämna en kommentar

Näs Fritidsgård, Hosjö

All Fasadputs nerbilades in till trä konstruktionen/ler skiktet, skador på lerskiktet åtgärdades med lerklining. Nät uppsättes för att förstärka puts samt omputsades med Målarkalks kalkbruk, samt avfärgades med traditionell kalkfärg som pigmenterades på plats med obränd umbra. Löptid: Sommar/ Höst 2018 Beställare: … Fortsätt läsa

Publicerat i Kulturbyggnader, referenser | Lämna en kommentar

Barnängens Gård 1

Restaureringen av Fasaderna på  Barnängens Gård på Södermalm är nu till fullo klara. Fasaderna samt lister Ny putsades av lufthårdnande kalkbruk samt avfärgades med traditionell kalk som pigmenterades på plats. Även samtliga fönster restaurerades. Löptid: 2018 Beställare: AB Stadsholmen

Publicerat i Kulturbyggnader | Lämna en kommentar

Masugnen Ulfshyttan

  Arbetet med den utvändiga Renoveringen av Ulfshyttans Masugn är nu slutförda. Den hårt ansatta masugnen var i ett förfärligt skick. Här behövdes det göras en omfattade renovering, vi började med att säkra upp, det ”duggade” nämligen ner sten från murverket i jämn … Fortsätt läsa

Publicerat i Kulturbyggnader | Lämna en kommentar

Lövstabruk G:a Skolan

  Fasadrenoveringen av den gamla skolan i Lövstabruk är nu till ända. Fasaderna lagades upp med kalkbruk, samt avfärgades med pigmenterad Gotlandskalk enligt Lövsta receptet som bestod av Järnvitriol. Ort: Lövstabruk Löptid: 2018    

Publicerat i Kulturbyggnader, Okategoriserade, referenser | Lämna en kommentar

Hargs Bruk

Vi har erhållit förtroendet av Hargs Bruk AB att Restaurera Fasaderna på Gamla Kontoret på Hargs bruk. Den gamla putsen avlägsnades, och nytt kalkbruk påfördes på de putsbärande tegel puckarna på timmerstommen. Avfärgades sedan med traditionellt Gotlandskalk som pigmenterades på … Fortsätt läsa

Publicerat i referenser, Slott & Herresäten | Lämna en kommentar

Örbyhus Slott

Arbetet med fortsättningen av Muren, Vaktstugan samt Vakttornet Vid Örbyhus Slott. Ytorna blästrades, putsades sedan med kalkbruk samt avfärgades med Traditionell Gotlandskalk som pigmenteras på plats med äkta jordpigment.Ny tegelavtäckning. Löptid: 2017 Ort: Örbyhus Beställare: Örbyhus Gods AB

Publicerat i referenser, Slott & Herresäten | Lämna en kommentar

Bellmansgatan 7, Södermalm, Fasadrestaurering

Fasadrestaureringen utfördes enligt följande.Den gamla uttjänade putsen på Fasaderna blästrades av. Nytt lufthårdnande kalkbruk påfördes. Avfärgades sedan med Traditionell Gotlandskalk som pigmenterades på plats med äkta Jordpigment i detta fall en blandning med Bränd Terra & Obränd Terra på Fasadliven samt … Fortsätt läsa

Publicerat i Kulturbyggnader | Lämna en kommentar

Prästgatan 66, Gamla Stan

Denna pittoreska fastighet, belägen på Prästgatan 66 i Gamla Stan, har vi restaurerat fasaden under hösten/vintern 2016, vilken nu är slutbesiktad till allas förnöjdsamhet. Vi har även ombesörjt plåt, fönster samt övriga snickerier. När det befintliga putsskiktet avlägsnades, hittades spår … Fortsätt läsa

Publicerat i Kulturbyggnader, referenser | Lämna en kommentar

Örbyhus Slott, Kopparporten

Restaureringen utfördes efter följande , de befintliga putsytorna blästrades och återställdes med lufthårdnande kalkbruk,  avfärgades sedan med Traditionell Kalkfärg som pigmenterades med äkta jordpigment på plats. Besiktad till allas förnöjdsamhet. Ort: Örbyhus Löptid: 2015 Hemsida: Örbyhus Slott    

Publicerat i referenser, Slott & Herresäten | Lämna en kommentar

Villa Mittag Leffler, Djursholm

Det befintliga ytputsen blästras bort, tunnputs påförs av kalkbruk samt avfärgas med kalkfärg. Ort: Djursholm, Stockholm Löptid: 2015-2016-2017 Beställare: Skanska Wikipedia

Publicerat i Kulturbyggnader, referenser | Lämna en kommentar

Katarina Kyrkobacke, Söder

Den befintliga Fasadputsen bilades bort. Den nya putsen som påfördes, är platsblandad med Traditionell Gotlandskalk som bindemedel. Avfärgades med Traditionell Gotlands kalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment. Utvändiga arbetet kommer att utföras mellan Vår-Höst 2016. Huset helrenoverades även … Fortsätt läsa

Publicerat i Kulturbyggnader, referenser | Lämna en kommentar

Kumla Kyrka

Rengöring av fasad, kalkavfärgning. Förgyllning av kors. Bilder kommer senare. Ort: Sala Löptid: 2015 Beställare: Kumla/Tärna och Kila Pastorat Kumla Kyrka

Publicerat i kyrkor | Lämna en kommentar

Kv. Millon 1, Munkbron

Bottenvåningens kvader puts frästes bort, ny kvaderputs på fördes, målades sedan med linolja. Övrig Fasad Högtrycktvättades och avfärgades med kulturkalk. Vi ombesörjde även fullständig fönsterrenovering, däribland att bågarna avlägsnades och transporterades till verkstad vilket utfördes av LA Måleri AB, Stockholm. … Fortsätt läsa

Publicerat i Kulturbyggnader | Lämna en kommentar

Folkärna Kyrka, Fasadrenovering

Utvändig Fasadrenovering samt Tak. Fasaderna högtrycktvättades samt putsskador återställdes till sitt ursprungsskick. Av färgades med kalkfärg. Fasadrenoveringen omfattade även 2 mindre ”bodar”. Korset  ny tillverkades av rostfritt stål samt kopparbeslag som förgylldes. Historik: Under senare delen av 1400-talet fick den … Fortsätt läsa

Publicerat i kyrkor, referenser | Lämna en kommentar

Ljunglöfska Villan, Fasadrestaurering

Fasad Restaureringen bestod av 2 Etapper, den första under 2013 och den andra under 2014. Den gamla putsen bilades ned, ny puts påfördes i form av lufthårdnande kalkbruk. Fasadytorna handslogs med lufthårdnande ärt kalksprit av naturgrus. Avfärgades sedan med Traditionell … Fortsätt läsa

Publicerat i referenser, Slott & Herresäten | Lämna en kommentar

Gröna Gården, Fasadrestaurering

Ort: Stockholm Adress: Kvastmakargatan 1, Södermalm Löptid: 2014 Beställare: AB Stadsholmen Länk: Gröna Gården

Publicerat i Kulturbyggnader, referenser | Lämna en kommentar

Kv.Cupido 3 Fasadrestaurering

Den befintliga ytputsen frästes bort. Ny lufthårdnande kalkbruk påfördes. Avfärgades med Traditionell Gotlands kalk som pigmenterades med äkta jordpigment på plats.Vi ombesörjde även om målning av snickerier genom LA Måleri`s försorg. Ort: Gamla Stan Löptid: 2014 Byggår: 1674 Beställare: AB … Fortsätt läsa

Publicerat i Kulturbyggnader, referenser | Lämna en kommentar