2023-11-14 Referens objekt Slott och Kulturbyggnader

                                

                                                               

 1.Hedemora Wahlmanska huset       In och utvändigrenovering      1983

 2.  Strömsholms Slott                        Utvändig renovering                   1986

 3.  Avesta Stadshuset                         Utvändig renovering                    1986

 4.  Ornässtugan                                  Fönsterrenovering                        1986

 5.  Strömsholms Slott                         Utvändig renovering                    1987-89

6.  Högsta Domstolen                         Utvändig renovering                     1987

7.  Säter Regionsjukhuset                   Utvändig nyproduktion                 1987

8.  Dala-Husby Kungsgård                  Utvändig renovering                     1989

 9.  Hässelbyholms Slott                      Utvändig renovering                     1990

10. Köpings Tingshus                          Utvändig renovering                      1990

11. Gävle Slott                                     Utvändig renovering                      1990

12. Leningrad Hotell Europa               Invändig renovering ljusgård         1990

13. Luleå Biskopsgården                     Utvändig renovering                       1991

14. Härnösand Residenset                  Utvändig renovering                        1991

15. Tidö Slott                                      Utvändig renovering                       1992-95

16. Frösåker Gård                               Utvändig renovering                           1992

17. Wrangelska Palatset                      Utvändig renovering                          1992

18. Eskilstuna Lagerbergs säteri          Utvändig renovering                           1993

19. Härnösands Tingshus                    Utvändig renovering                         1993

20. Härnösand Mitthögskolan            Utvändig renovering                            1993

23. Grängesberg Cassels                     In och utvändig renovering          1993

24. Ullriksdals Slottskapell                  Utvändig renovering                  1995

25. Djurgården Villa Lusthusporten   Utvändig renovering                   1995

26. Ållonö Slott                                  Utvändig renovering                    1995

27. Härnösand Lanstingshuset          Utvändig renovering                    1995

28. Uppsala Carolina Rediviva          Invändig renovering                        1995

29. Biskops Arnö                               Utvändig renovering                       1996

30. G.a Riksdagshuset                       Utvändig renovering                       1996

31. Tessinska Palatset Ljusgård         Utvändig renovering                        1996

32. Tärnö Säteri                                  Utvändig renovering                        1996

33. Gripsholmsslott Frukt källaren     In och utvändig renovering           1996

34. Tidö Slott Vagnsmuseet               In och utvändig renovering            1996

35. Rosendals Slott                            Utvändig renovering                       1997

36. Avesta Öns Herrgård                    Utvändig renovering                       1997

37. Af Chapman                                  Utvändig renovering                      1997

38. Uppsala Ärkebiskopsgården         Utvändig renovering                      1998

39. St: Skedvi Kaplansgården             Utvändig renovering                     1998

40. Rosenbad ljusgårdar                   Utvändig renovering                     1999

41. Örbyhus Slott norra flygeln         Utvändig renovering                     1999

42. Stjernsunds Slott                          Utvändig renovering                     1999

43. Sthlm 10 fastigheter söders höjder    Utvändig renovering          1998-01

44. Strömsholm Åholmen                Utvändig renovering                       2000

45. Stockholm Kv Medusa               Utvändig renovering                        2000

46. Stockholm G:a stan Kv Pygmalion      Utvändig renovering             2000

47. Västerås Kusta Gård                         Utvändig renovering                2000

48. Stockholm Kv Paris                          Utvändig renovering                 2001

49. Örbyhus Slott Borggården              Utvändig renovering                 2001

50. Stjärnssunds Herrgård                     Utvändig renovering                 2001

51. Stockholm F:d allmänna BB              Utvändig renovering                2001

52. Rosersbergs Slott Smedsbyggnad     Utvändig renovering               2001

53. Stockholm G:a Armé museet             Utvändig renovering                2002

54. Tessinska Palatset ljusgård                 Utvändig renovering                2003

55. Härnösands Gymnasium                    Utvändig renovering                2003

56. Stenbockska Palatset                          Utvändig renovering               2003

57. Kastellet Galärvarvet                           Utvändig renovering                2003

58. Stockholm Kv Apollo G:a stan           Utvändig renovering              2003

59. Gävle Slott Gamla fängelset               Utvändig renovering             2003

60. Gävle Slott Västra flygel                      Utvändig renovering             2003

61. Kloster De Laval´s smedja                    Utvändig renovering            2003

62. Stockholm Drottningens paviljong      Utvändig renovering            2004

63. Hessensteinska Huset                           Utvändig renovering           2004

64. Strängnäs Roggeborgen                      Utvändigrenovering             2004

65. Gävle Slott Östra flygeln                      Utvändig renovering           2004

66. Avesta Strömnäs herrgård                   Utvändig renovering             2004

67. Örbyhus Slott södra flygeln                  Utvändig renovering             2005

68. Ludvika Baron Grava                             In och utvändigrenovering   2005

69. Stockholm Kv Perseus                          Utvändigrenovering               2005

70. Uppsala Linné museet                          Utvändigrenovering              2006

71. Falun Värdsarvshuset                         Utvändigrenovering                2006

72. Ludvika Sädesmagasinet                   In och utvändigrenovering      2006

73. Munga Gård Norra flygeln                 Utvändig renovering             2007

74. Forsmarks Bruk museet                      Utvändig renovering             2007

75. Ekolslunds Slott                                  Utvändig renovering             2007

76. Stockholm Blecktornet                        Utvändig renovering           2007

77. Örbyhus Slott köks flygeln                 Utvändig renovering            2008

78. Stjärnsund Herrgård västra flygel       Utvändigrenovering            2008

79. Uppsala Bergmanska huset                 Utvändig renovering       2008

80. Stockholm G:a stan Österlångg.13       Utvändigrenovering          2008

81. Stockholm G:a stan Västerlångg. 67      Utvändigrenovring          2008

82. Stockholm G:a stan Baggensg. 27         Utvändig renovering     2008

83. Stockholm Brännkyrkagatan 13         Utvändig renovering           2008

84. Stockholm Pustegränd 4.               Utvändig renovering                2008

85. Stockholm Fiskargatan 1.                Utvändig renovering               2008

86. Borlänge Erssonska Villan             Utvändig renovering                  2009

87. Uppsala Frigidariet                        Invändig renovering                  2009

88. Stockholm Munkbron 1 Ga:stan     Utvändig renovering                 2009

89. Enskede Herrgård                           Utvändig renovering                 2009

90. Stockholm Skeppsbron 46 Ga:stan   Utvändig renovering               2009

91. Stockholm Högastigen 5-7            Utvändig renovering                  2009

92. Stockholm Bastugatan 12              Utvändig renovering                  2009

93. Stockholm Bellmansgatan 1          Utvändig renovering                 2009

94. Stockholm Villa Bergshyddan        Utvändig renovering               2009

95. Rydboholm Minnes Tempel           In och utv.renovering              2010

96. Stockholm Östgötagatan 23          Utvändig renovering             2010

97. Stockholm Brännkyrkogatan 20     Utvändig renovering             2010

98. Gamla Riksarkivet                           Utvändig renovering             2010

99. Stockholm Bollhusgränd 5              Utvändig renovering            2010

100. Stockholm Pryss gränd 3               Utvändig renovering          2010

101. Stockholm Österlång gatan 37     Invändig renovering            2010

102. Stockholm Bastugatan 14        Utvändig renovering               2010

103. Stockholm Södermalmstorg 4   Utvändig renovering           2011

104. Stockholm Bastugatan 34-36    Utvändig renovering              2011

105. Stockholm Timmermansgatan 1-3   Utvändig renovering       2011

106. Stockholm Skinnarviksgränd 1-3   Utvändig renovering       2011

107. Stockholm Brännkyrkagatan 15    Utvändig renovering           2011

108. Stockholm Kornhamnstorg 59     Utvändig renovering       2011

109. Stockholm Långbro Gård         Utvändig renovering                2011

110. Stockholm Bastugatan 5         Utvändig renovering                 2011

111. Stockholm Tavastgatan 2-4    Utvändig renovering                  2011

112. Stockholm Styrmansgatan 25  Utvändig renovering gårdfasader  2011

113. Övertänger Tänger Herrgård   Utvändig renovering     2011

114. Ludvika Walla Herrgård           Utvändig renovering          2011

115. Stockholm Frejgatan 18-20     Utvändig renovering         2012

116. Stockholm Österlånggatan 16  Utvändig renovering           2012

117. Stockholm Bergsprängargränd 1-3 Utvändig renovering    2012

118. Erstaviks Slott            Utvändig renovering                          2012

119. Stockholm Nytorgsgatan 14-16  Utvändig renovering         2012

120. Stockholm Tavastgatan 11         Utvändig renovering           2012

121. Stockholm Brännkyrkagatan 15 Utvändig renovering           2012

122. Stockholm Tavastgatan 22       Utvändig renovering          2012

123. Grängesberg Disponentvillan   Utvändig renovering        2013

124. Kristinebergs Slott          Utvändig renovering           2013

125. Stockholm Kåkbrinken 11    Utvändig renovering      2013

126. Stockholm Österlånggatan 34-36  Utvändig renovering  2013

127. Stockholm Maria Trappgränd 7  Utvändig renovering     2013

128. Stockholm Hornsgatan 36     Utvändig renovering      2013

129. Stockholm Katarina kyrkobacke 5 Utvändig renovering   2013

130. Stockholm Högastigen 3-7        Utvändig renovering        2013

131. Stockholm Bläcktorns gränd 10         Utvändig renovering  2013

132. Stockholm Karlavägen 48               Utvändig renovering     2013

133. Bromma Ljunglöfska Slottet           Utvändig renovering     2013-14

134. Bromma Södra Ängby Gård           Utvändig renovering     2014

135. Stockholm Knapersta vägen 1-3    Utvändig renovering     2014

136. Stockholm Själagårdsgatan 19        Utvändig renovering    2014

137. Stockholm Maria Trappgränd 5      Utvändig renovering    2014

138. Stockholm Eastmansvägen 30-34   Utvändig renovering    2014

139. Bromma Blackeberg Rotundran      Utvändig renovering    2014

140. Stockholm Mariedals Gård             Utvändig renovering     2014

141. Avesta Kungsgatan 27              Utvändig renovering           2014

142. Stockholm Villa Frescati           Utvändig renovering           2014

143. Stockholm Villa Parkudden     Utvändig renovering             2014

144. Djursholm Villa Mittag Leffler   Utvändig renovering         2015-16

145. Stockholm Själagårdsgatan 21   Utvändig renovering        2015

146. Örbyhus Slott Kopparporten     Utvändig renovering         2015

147. Stockholm Tegelviksgatan 42    In och utvändig renovering   2015

148. Stockholm Katarinakyrkobacke 1    In och utvändig renovering  2015-16

149. Stockholm Klevgränd 16        In och utvändig renovering           2015-16

150. Stockholm Munkbron 3         Utvändig renovering                      2015

151. Stockholm Storgatan 23        Utvändig renovering                       2015

152. Stockholm Skeppargatan 34-38  Utvändig renovering                 2015

153. Stockholm Skinnarviksringen 6    Utvändig renovering                 2016

154. Stockholm Gamla Lundagatan 21  Utvändig renovering               2016

155. Örbyhus Gods muren                    Utvändig renovering                2016

156. Stockholm Högbergsgatan 10      Utvändig renovering                2016

157. Stockholm Nybrogatan 54-56     Utvändig renovering                 2016

158. Momma Reenstienas Palats         Utvändig renovering                2016

159. Stockholm Prästgatan 66        Utvändig renovering                     2016

160. Stockholm Grevgatan 40        Utvändig renovering                    2017

161. Stockholm Kammakargatan 30    Utvändig renovering               2017

162. Örbyhus Gods, muren, vakttornet    Utvändig renovering           2017

163. Stockholm Prästgatan 7    In och utvändigrenovering                 2017

164. Stockholm Bellmansgatan 7   Utvändig renovering                     2017

165. Stockholm Skånegatan 108   Utvändig renovering                     2017

166. Stockholm Sankt Paulsgatan 11  Utvändig renovering gårdsfasader   2017

167. Stockholm Skomakargatan 11   Utvändig renovering gårdsfasader    2017

168. Hargs Bruk Gamla kontoret    Utvändig renovering                    2017

169. Lövstabruk Gamla skolan        Utvändigrenovering                     2018

170. Stockholm Styrmansgatan 43 gårdshus Utvändig renovering     2018

171. Stockholm Barnängens Gård    Utvändigrenovering                    2018

172. Skansen Sockerbiten                Utvändigrenovering                   2018

173. Skansen Bageriet                    Invändig renovering                    2018

174. Skansen Petissans innergård      Utvändigrenovering                 2018

175. Falun Fritidsgården Näs             Utvändigrenovering                  2018

176. Stockholm Stortorget 18-20      Utvändigrenovering               2018-19

177. Norns Prästgård                        Utvändigrenovering                2019

178. Stockholm Hornsbergstrand 14  Utvändigrenovering              2019

179. Sandvikens Herrgård         Utvändigrenovering                        2019

180. Springsta Herrgård            Utvändigrenovering                        2019

181. Örbyhus Gods Snickarstugan  Utvändigrenovering                  2019

182. Örbyhus Gods Statarbostaden     Utvändigrenovering             2019

183. Stockholm Sandbacksgatan 7      Utvändigrenovering             2019

184. Örbyhus Gods Bagarstugan         Utvändigrenovering             2020

185. Ängby Slott flygeln                       Invändigrenovering             2020

186. Stockholm Drottninggatan 35-37  Utvändigrenovering           2020

187. Stockholm Fjällgatan 40            Utvändigrenovering               2020

188. Villa Stockenberg                       Utvändigrenovering              2020

189. Bennebols Bruk Magasinet        Utvändigrenovering              2020

190. Gränsöö Slotts flygeln              Utvändigrenovering               2021

191. Stockholm Göran Hälsingeg.6  Utvändigrenovering               2021

192. Örbyhus Gods Trädgårdsmästarvillan  Utvändigrenovering   2020-22

193. Stockholm Fjällgatan 22           Utvändigrenovering               2022

194. Stockholm Fjällgatan 20          Utvändigrenovering               2022

195. Stockholm Hagagatan 30        Utvändigrenovering               2022

196. Valdemars Udde Prins Eugens väg 8    Utvändigrenovering   2022

I de flesta fall av ovanstående objekt har Tremans Fasad AB även ombesörjt plåtslageriarbeten, Snickerier, förgyllning samt målningsarbeten.
Önskas kontaktperson på något av ovanstående objekt,
kontakta huvudkontoret i Hedemora 0225-122 10

Det här inlägget postades i Kultur/Slott-Referenslista, referenser. Bokmärk permalänken.