Kategoriarkiv: referenser

Södra Ängby Gård

Den gamla uttjänade putsen bilades av samt  den befintliga vassmattan avlägsnasde. Ny vassmatta monterades samt ny puts påfördes i form av lufthårdnande kalkbruk. Avfärgades sedan med Traditionell Gotlands kalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment.  

 • Ort: Stockholm
 • Löptid: 2014
 • Beställare: AB Stadholmen, Maria Lorentzi

Tyvärr Ingen Bild.                 

Kungsgatan 27, Fasadrenovering

Fasaderna högtryckstvättades med hetvatten, skador på puts åtgärdades, avfärgades med Keim.
Vi ombesörjde även Takmålningen på byggnaden.

Kungsg.27 Avesta (2)

 • Ort: Kungsgatan 27, Avesta
 • Löptid: 2014

 • Beställare: Gamla Byn, Avesta

Breds Kyrka

Kulturhistorisk Fasadrenovering, som bland annat innehåller lufthårdnande kalkbruk samt avfärgades med traditionell Gotlandskalk som stryktes till mättnad uppfyllts.

Bilder kommer senare.

 • Ort: Enköping
 • Löptid: 2015
 • Beställare: Sparrsätra-Breds Församling i Enköpings Pastorat
 • Fakta: Breds K:a, wikipedia

Villa Frescati, Fasadrestaurering.

Den utsatta södersidan blästrades ren och om putsades med lufthårdnande kalkbruk, övriga sidor åtgärdades samtliga skador,  även det med lufthårdnande kalkbruk. Avfärgades med kalkfärg. Ort: Djurgården Löptid: 2014 Beställare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Claes Lindgren.    

Villa Parkudden, Djurgården Fasadrestaurering

Fasadytor ytfräses där behov fanns, i övrigt lagning av skador på puts. Fasaden återställdes med lufthårdnande kalkbruk. Avfärgades med Kulturkalk.

 • Ort: Djurgården
 • Löptid: 2014
 • Beställare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Claes Lindgren, Byggnadschef.

 

Husby Kyrkstolpar, Etapp 3

 • Ort: Dala-Husby
 • Löptid: 2013
 • Beställare: Husby Församling

Arbetet med renoveringen av den 3:e och sista etappen med kyrkstolparna vid Husby K:a
är nu slutfört. Denna etapp bestod av 22 st stolpar samt 1 stigport. Arbetet flöt på enligt plan till allas förnöjdsamhet. Sammanlagt blev det 67 stolpar och 6 stigportar som under 3 etapper har renoverats, och står nu praktfulla att beskåda runt kyrkan.

 

Långholmen, Fasadrenovering

Fasaden högtryckstvättades, skador åtgärdades med kalkbruk och avfärgades med kulturkalk.

 • Ort: Långholmen
 • Löptid: 2014
 • Beställare: RM Bygg AB

Tyvärr Ingen bild.

 

 

Dala-Floda Kyrka, Fasadrenovering.

Gagnef kyrkliga samfällighet gav oss uppdraget att Renovera Tornet på Dala-Floda Kyrka, under våren 2014.

 • Ort: Dala-Floda
 • Löptid: 2014
 • Beställare: Gagnef kyrkliga samfällighet. 

Grötlunken 3, Fasadrestaurering.

Ytskiktet på Fasaderna bestod av plastfärg, vilken vi avlägsnade via sandblästring. Fasaden återställdes sedan till dess ursprungs skick, med kalkbruk samt kulturkalk som ytskikt.

 •  Ort: Vasastaden, Stockholm
 • Löptid: 2014
 • Beställare: AB Stadsholmen, Maria Lorentzi, Fastighets Ingenjör.

Tyvärr Ingen Bild

 

Mariedal 1, Fasadrestaurering.

De befintliga fasadytorna sandblästrades. Nytt lufthårdnande kalkbruk påfördes samt ny dragning av lister samt fönsteromfattningar. Putsade ytor stryktes sedan med Traditionell Gotlands kalk tills mättat resultat uppnådes. Gotlands kalken pigmenterades på plats med äkta jordpigment.
Den stora gjutjärns balkongen renoverades även den. Samtliga snickerier ombesörjdes av LA Måleri.

Bilder kommer senare.

 • Ort: Lilla Hornsberg, Stadshagen, Stockholm
 • Löptid: 2014
 • Beställare: AB Stadsholmen, Ulrica Bask

Historia:
Gården fick sitt namn Mariedal i början av 1810-talet då den blev privatbostad. Innan dess hade den fram till 1805 fungerat som tullstuga för Västra Sjötullen, som kontrollerade fartygstrafiken från Ulvsundasjön, och kallades då Carlbergs tull.
Den nuvarande byggnaden är uppförd vid två olika tidpunkter, 1750 och 1772.

 

Höga Stigen 3-7, Fasadrestaurering

Fasad ytorna blästrades. Omputsades med Lufthårdnande Kalkbruk samt avfärgades med Traditionell Gotlands kalk som pigmenterades med äkta jordpigment på plats.

 • Ort: Södermalm Stockholm
 • Löptid: 2013
 • Beställare: AB Stadsholmen

(mer …)

Disponent Villan Grängesberg, Fasadrenovering

Den befintliga fasadytan blästrades bort. Nytt lufthårdnande kalkbruk påföres, avfärgades med Kalkfärg.

 •  Ort: Grängesberg
 • Löptid:  2013
 • Beställare: Ludvika Kommun Fastigheter AB

(mer …)

Kristinebergs Slott, Fasadrestaurering

Den befintliga ytputsen fräses bort. Återställdes sedan med Lufthårdnande kalkbruk. Avfärgades med  Traditionell Gotlandskalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment.

 • Ort: Kristineberg, Stockholm
 • Beställare: AB Stadsholmen
 • Löptid:  2013
 • Hemsida: AB Stadsholmen

 

Fasadrestaurering Kv.Drottningen 12

De dåvarande plastbehandlade Gård- och Gatu Fasaderna återställdes till sitt ursprungsskick. Traditionell Gotlandskalk som ytskikt, som pigmenterades på plats med äkta Jordpigment.
Byggår 1770.

 • Ort: Södermalm, Stockholm.
 • Beställare: AB Stadsholmen
 • Löptid: 2013
 • Hemsida: AB Stadsholmen

Tyvärr ingen bild.

 

 

Kv.Lien, Fasadrenovering

Fasaderna Högtryckstvättades, Putsskadorna åtgärdades med kc bruk samt spritputs.
Slutligen avfärgades det med Sto Silco.
I Byggnaden huserar Hedemora Bostäder samt Räddningstjänst.

Ort: Hedemora
Beställare: Tjäderhuset i Hedemora AB
År: 2013

Kv.Ormen Större 7, Fasadrestaurering

Befintlig ytputs bortfrästes, Finstockades med lufthårdnande kalkbruk.
Avfärgades med Gotlandskalk som pigmenterades på plats med Järnvitriol.

 • Ort: Bläcktornsgränd 10, Södermalm, Stockholm
 • Beställare: AB Stadsholmen
 • Löptid: 2013
 • Hemsida: AB Stadsholmen

(mer …)

Brf Renen, Fasadrenovering

 

Fasaderna högtryckstvättades med hetvatten. Lagning av Putskador.Avfärgades med kc färg.

 • Ort: Hedemora
 • Beställare: Brf.Renen
 • År: 2013

Renen (2)

Kv.Stenbocken 7, Fasadrestaurering

Vi fräste bort den befintliga ytputsen och påförde ett lufthårdnande kalkbruk som nya ytputsen, samt avfärgade med Gotlands kalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment.

 • Ort:  Södermalm, Stockholm
 • Adress: Maria Trappgränd, Hornsgatan 32
 • Löptid:  2013
 • Beställare: AB Stadsholmen, Ulrica Bask

(mer …)

Karlavägen 48, Fasadrestaurering

Gårds fasaderna frästes det gamla putsskiktet bort, finstockades och kalkstryktes.
Gatufasaderna avlägsnades ytskiktet med färgborttagningsmedel och utlagades och kalkstryktes.

 • Ort: Östermalm, Stockholm
 • Beställare: Brf Flundran 11
 • Löptid: 2013

(mer …)

Brf Siken, Fasadrenovering

    Fasadrenovering.   Ort:  Avesta Löptid: 2013 Beställare: Brf Siken  

Stenbocken 7, Fasadrenovering

 • Ort: Stockholm
 • Adress: Hornsgatan 26 A-C, Pustegränd 6
 • Löptid: 2011
 • Beställare: AB Stadsholmen, Ulrika Bask.
 • Hemsida: www.stadsholmen.se

(mer …)

Södra Ängby, Fasadrenovering

Funkishus som Högtryckstvättades med hetvatten, lagning av putsskador med kc bruk samt avfärgades med kc färg.

 • Ort: Bromma, Stockholm
 • Löptid: 2013

Tyvärr ingen bild

Kv.Svalgången 7, Fasadrestaurering

Den befintliga ytputsen bortfrästes. Den nya ytputsen påfördes med lufthårdnande kalkbruk samt avfärgades med Gotlands kalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment.

 • Ort: Södermalm, Stockholm
 • Adress: Hornsgatan 36
 • Löptid: 2013
 • Beställare: AB Stadsholmen, Ulrica Bask

(mer …)

Österlånggatan 34,36

Fasaderna Högtrycktvättades med hetvatten samt putsskador åtgärdades med kalkbruk. Avfärgades med Gotlands kalk som tillreds på plats med  äkta jordpigment.

 • Ort: Gamla Stan
 • Österlånggatan 34,36
 • Löptid: 2013
 • Beställare: AB Stadsholmen , Ulrica Bask

Tyvärr ingen bild.

 

 

 

Kåkbrinken 11

Invändig Puts renovering av Trapphus.

 • Ort: Gamla Stan
 • Adress: Kåkbrinken 11
 • Löptid: 2013
 • Beställare: AB Stadsholmen, Ulrica Bask

Tyvärr ingen bild.