Författararkiv: svenne

Kv.Echo 1 , Stortorget 18-20, Kåkbrinken 2

Dessa välkända byggnader som nu åter ståtligt poserar i sin lyster på Stortorget i Gamla Stan, många fotografer har anammat dess vackra och i ögonfallande ”look” och gjort bl.a vykort mm mm.

Fasadrestaureringen:

Den ut tjänade fasadputsen blästrades bort, sedan högtryckstvättades ytorna, nytt kalkbruk påfördes och fasadytan snutrevs, samt återställande av lister och speglar på Frontespis.Även innergårdarna restaurerades. fasaderna avfärgades sedan med Gotlandskalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigment.
Även sten samt kopparplåt och övriga järn och trä detaljer restaurerades med varsamma händer.

Historia:

Tomten är tidigast omnämnd år 1499 och tillhörde då Lasse kanngjutare. Från tidigt 1500-tal och fram till sin död på 1530-talet hade hans svärson, rådmannen och stadens byggmästare Peder Månsson, sitt säteshus här. Månsson var välkänd i staden och byggde troligtvis om eller till huset, som långt efter hans död kallades ”gamle Peder Månssons”.

År 1728 revs det gamla valvet över Solgränd, samma år som huset förvärvades av en perukmakaremästare som skulle komma att äga det i trettiofem år. Möjligen var det också han som byggde på huset och gav det dagens mjukt svängda gavel mot Stortorget. De äldsta beskrivningarna av f.d. Echo 1 finns i handlingar från 1760-talet. Dessa ger en bild av perukmakaremästarens hus.
Text referens: https://www.stadsholmen.se/app/uploads/2018/09/Echo1-FAKTABLAD.pdf

I samarbete med:
AU-Ställning
All Blästring AB
Resa Plåtslageri AB
Skanska Stenkonservatorn
LA Måleri AB

Beställare: AB Stadsholmen https://www.stadsholmen.se/fastigheter/echo-1/
Löptid: Vinter/vår 2019

Stortorget 18-20

Arbeterna på kv. Echo 1,Stortorget 18-20 i Gamla Stan är nu slutförda och besiktade till allas förnöjdsamhet. Se mer under Referenser/Kulturbyggnader.

Referenslista- Kyrkor

2019-01-07     

1. Säters kyrka Utvändig putsrenovering 1980
2. Möklinta kyrka Utvändig putsrenovering 1982
3. Äppelbo Kyrka Utvändig putsrenovering 1982
4. Fläckebo kyrka Utvändig putsrenovering 1982
5. Kungsåra kyrka Utvändig putsrenovering 1984
6. Ullånger kyrka Utvändig putsrenovering 1986
7. Husby kyrka Invändig putsrenovering 1987
8. Bodens kyrka Utvändig putsrenovering 1987
9. Norrby kyrka Utvändig putsrenovering 1988
10. Tortuna kyrka Utvändig putsrenovering 1989
11. Krylbo kyrka Utvändig putsrenovering 1991
12. Ljustorps kyrka Ut och invändig putsrenovering 1992
13. Arnäs kyrka Utvändig putsrenovering 1993
14. Stjärnsunds kyrka Utvändig putsrenovering 1993
15. Karbenning kyrka Utvändig putsrenovering 1993
16. Näshulta kyrka Ut och invändig putsrenovering 1993
17. Bjursås kyrka Invändig putsrenovering 1993
18. By kyrka Utvändig putsrenovering 1993
19. Säbrå kyrka Ut och invändig putsrenovering 1994
20. Nås kyrka Invändig putsrenovering 1994
21. Kyrkås kyrka Utvändig putsrenovering 1994
22. Tveta kyrka Invändig putsrenovering 1994
23. Kjula kyrka Utvändig putsrenovering 1995
24. Filipstads kyrka Ut och invändig putsrenovering 1995
25. Hässjö kyrka Utvändig putsrenovering torn 1995
26. EnångerG:a kyrka Utvändig putsrenovering 1995
27. Trönö G:a kyrka Utvändig putsrenovering 1995
28. Malungs kyrka Invändig putsrenovering 1995
29. St Sundby kyrka Invändig putsrenovering 1996
30. Nora kyrka Utvändig putsrenovering 1996
31. Ovanåkers kyrka Utvändig putsrenovering 1996
32. Näs kryka Utvändig putsrenovering 1996
33. Stjärnsunds kyrka Invändig putsrenovering 1996
34. Myssjö kyrka Utvändig putsrenovering 1997
35. Hammerdal kyrka Utvändig renovering 1997
36. Österfärnebo kyrka Invändig putsrenovering 1997
37. Kristine kyrka Invändig putsrenovering 1998
38. Högsjö kyrka Utvändig putsrenovering 1998
39. Sala socken kyrka Utvändig putsrenovering 1998
40. Åsele kyrka Utvändig putsrenovering 1999
41. Husby kyrka Utvändig putsrenovering 1999
42. Hållnäs kyrka Utvändig putsrenovering 1999
43. Hässelby kyrka In och utvändig putsrenovering 1999
44. Hedemora kyrka Invändig putsrenovering 2000  
45.Överenhörna kyrka Utvändig putsrenovering 2000
46. Fogdö kyrka Utvändig putsrenovering 2000
47. Nätra kyrka Utvändig putsrenovering 2000
48. Skogs kyrka Utvändig putsrenovering 2002
49. Vika kyrka Utvändig putsrenovering 2002
50. Jäders kyrka Läggning av kopparplåt torn 2003
51. Simtuna kyrka Utvändig renovering 2004
52. Svärdsjö kyrka Utvändig renovering 2004
53. Mora Kyrka Invändig putsrenovering 2005
54. Svabensverks kyrka Utvändigrenovering 2005
55. Baron Grava Ludvika kyrka In och utvänd.renover. 2005
56. Silvbergs kyrka Utvändig putsrenovering 2006
57. Uppsala-Näs kyrka Invändig putsrenovering 2006
58: Sidensjö kyrka Utvändig putsrenovering 2007
59. Silvbergs kyrka Invändig putsrenovering 2008
60. Malingsbo Gravkapell Utvändig putsrenovering 2008
61. Bjursås Gravkapell Utvändig putsrenovering 2008
62. Österfärnebo kyrka Utvändig putsrenovering 2009
63. Hilleshög kyrka Utvändig renovering 2009
64. Näs kyrka Utvändig renovering 2009
65. Vikmanshyttans kyrka Utvändig renovering 2010
66. Långshyttans Gravkapell Invändig renovering 2010
67. Hedemora församl. 3 st gravkor Utvänd.renovering 2010
68. Västanfors kyrka Utvändig renovering 2011
69. Hedemora kyrka Utvändig renovering torn 2012
70. Svärdsjö Gravkapell Utvändig renovering 2012
71. Sidensjö Gravkapell Utvändig renovering 2013
72. Folkärna kyrka Utvändig renovering 2014
73. Breds kyrka Utvändig renovering torn 2014
74. Kumla kyrka Utvändig renovering 2015
75. Sankt Paulusgården Utvänd. renovering 2016
76. Uppståndelsens kapell Tärnsjö Utvänd. renovering 2016
77. Torsåkers kyrka Stigport 2016

I de flesta av objekten har Tremans Fasad AB även ombesörjt plåt, snickeri, förgyllning samt målningsarbeten i antikvarisk utförande.
Kontaktpersoner på objekten :


Objekt nr 5, 24, 40, 41, 77 Knut Åkesson ECS teknik 0226-680 88


Objekt nr 6, 8, 12, 13, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 38 Leif Markström Bygg & Restaureringskonsult AB 0611-237 90


Objekt nr 16, 22, 46, 52 Björn Norman AQ Arkitekter 016-159 300


Objekt nr 2, 37, 39 Björn Björk Uppsala stift 018-680 709


Objekt nr 1, 14, 17, 20, 28, 44, 49, 52, 53, 61 Göran Berglund Ark kontor AB 023-106 00


Objekt nr 42 Björn Nilsson Arkitektkontor 0173-302 25
Objekt nr 23, 50 Karl-Olov Tornmalm Konsult 016-912 27
Objekt nr 31, 48, 54 Leif Sjölund Byggkonsult 0278-123 31 Objekt nr 43 Ingemar Holmström Husdoktorn 08-760 67 28 Objekt nr 56, 59 Ingemar Nääs Byggteknink Gävle Dala 0243-840 60


Objekt nr 57 Jakob Björklund Bjerking AB 018-65 12 00
Objekt nr 47, 58, 71 Erik Byström TM-Konsult AB 0660-57653 Objekt nr 64 David Pettersson Byggkultur Mittkonsult AB 0611-782501


Objekt nr 65, 67, Göran Bergfasth Hedemora Garpenberg församling 0225-35500


Objekt nr 69, 72. 74 Bengt Andersson E&F Ekonomikonsult 070-2557055


Objekt nr 73 Lars Almqvist L Almqvist Bygg fastighetsförvaltning 070-6564802

Önskas kontaktpersoner på något annat objekt kontakta huvudkontoret I Hedemora 0225-122 10

Näs Fritidsgård, Hosjö

All Fasadputs nerbilades in till trä konstruktionen/ler skiktet, skador på lerskiktet åtgärdades med lerklining. Nät uppsättes för att förstärka puts samt omputsades med Målarkalks kalkbruk, samt avfärgades med traditionell kalkfärg som pigmenterades på plats med obränd umbra.

Löptid: Sommar/ Höst 2018

Beställare: RM Bygg

Näs Fritidsgård

Näs Fritidsgård

Den omfattande Restaureringen av Fasaderna på Näs Fritidsgård i Hosjö, Falun är nu till fullo klar. Se mer under referenser/kulturbyggnader.

Barnängens Gård 1

Restaureringen av Fasaderna på  Barnängens Gård på Södermalm är nu till fullo klara. Fasaderna samt lister Ny putsades av lufthårdnande kalkbruk samt avfärgades med traditionell kalk som pigmenterades på plats.

Även samtliga fönster restaurerades.

Löptid: 2018

Beställare: AB Stadsholmen

Barnängens Gård 1


Barnängens Gård 1

Arbeterna är nu slutförda på Barnängens Gård 1 / Södermalm se mer under referenser kulturbyggnader.

Barnängens Gård 1

Masugnen Ulfshyttan

Den omfattande Renoveringen av Masugnen i Ulfshyttan är nu till ända, till allas förnöjdsamhet. Se mer under Referenser/kulturbyggnader

Masugnen Ulfshyttan

 

Arbetet med den utvändiga Renoveringen av Ulfshyttans Masugn är nu slutförda.
Den hårt ansatta masugnen var i ett förfärligt skick.

Här behövdes det göras en omfattade renovering, vi började med att säkra upp, det ”duggade” nämligen ner sten från murverket i jämn ström vid t.ex blåsväder.

Återställandet bestod av,  i och ommurning av slaggsten och murtegel som fallit ner från valv och väggar.

Samt omputsning av putsade ytor och fogning av befintlig slaggstensmurverk.

Slagg till murningsarbeten grävdes fram söder om hyttan, från hyttans egen varp när det begav sig.

Kalkbruk användes till all puts och murverk samt kalkfärg till putsade ytorna.

https://annonsbladet.com/masugnen-i-ulfshyttan-raddas/

  • Löptid: Sommar / Höst 2018

Lövstabruk G:a Skola

Fasadrenoveringen av den gamla skolan i Lövstabruk är nu till ända. Se mer under referenser/kulturbyggnader.

Lövstabruk G:a Skolan

 

Fasadrenoveringen av den gamla skolan i Lövstabruk är nu till ända.

Fasaderna lagades upp med kalkbruk, samt avfärgades med pigmenterad Gotlandskalk enligt Lövsta receptet som bestod av Järnvitriol.

  • Ort: Lövstabruk
  • Löptid: 2018

 

 

Hargs Bruk

Vi har erhållit förtroendet av Hargs Bruk AB att Restaurera Fasaderna på Gamla Kontoret på Hargs bruk. Den gamla putsen avlägsnades, och nytt kalkbruk påfördes på de putsbärande tegel puckarna på timmerstommen. Avfärgades sedan med traditionellt Gotlandskalk som pigmenterades på plats med äkta jordpigmentet Guldocker. 

 

 

 

 

Hargs Bruk

Arbeterna är nu klara på Hargs Bruk, se mer under referenser/Slott&Herresäten

God Jul och Gott Nytt År !

Årets värd för vårt Traditionella Julbord tillföll Dalasalen i Falun, Vilket äger rum Fredagen den 15 December, självfallet enligt vår tradition med våra kära respektive.

Ja, som ni kanske förstår har vi lite smått börjat insupa Jul stämningen och vi önskar eder alla, nya som gamla kunder och partners en riktig God Jul och ett Gott Nytt År !

Sjung gärna med oss i våran egna Julsång

Bjällerklang, bjällerklang,
hördess tombolans gång.
Bruket som nu virvlar om,
i munter Murarsång

Följ oss upp, följ oss upp,
Fasaden fin vi få,
på lister få vår släde gå,
tills resultat vi nå,

Vi blandar nu till kalken,
och umbran om oss yr,
Vi noggranna i branschen,
med varsam hand vi styr,

Bjällerklang, bjällerklang,
hördess än en gång.
”Gubbar” som nu virvlar om,
i munter Murarsång

Gooo Juuul!

Tremans Mästerskapen

Årets Mästerskap är avgjord och Prisceremonin har nu hållits. Totala vinnaren i år blev suveräne Wille Sjöholm som med en otrolig jämnhet slog sig in i våra historie böcker. Stort Grattis Wille!

Delsegrare blev: Curling: Peter Gråhns, Biljard: Henrik Persson, F1: Linus Westlund, Bowling: Alex Hedlund, Basket: Jimmie Axelsson. Grattis till er alla!
De övriga deltagare som inte räckte till i tävlingarna, väckte denna prisceremoni åter minnet att de skulle börja träna inför nästa 5 kamps säsong, de ska nu börja med det omedelbart efter nyår……;)

Bellmansgatan 7, Södermalm

Restaureringen av Fasaderna på Bellmansgatan 7  är nu slutförda. Resultatet förblev till allas förnöjsamhet. Se mer under Referenser/Kulturbyggnader.

Arbeta hos oss

Vi är en Stark verksamhet som funnits i 39 år, som präglas av Hög kvalitet, Tillförlitlighet och Trevliga kollegor. Mestadels sysslar vi med Kulturhistoriska Fasader så som Kyrkor, Slott och Herresäten, men även övrigt inom Mur och Puts.
Våra arbeten återfinns som regel i Mälardalen och Norrut.
Vi värdesätter att du är erfaren, pålitlig, positiv och skötsam, B-kort är ett plus.
Även om du är mindre erfaren och vill lära dig från grunden så är du välkommen att söka arbete hos oss. Skicka er ansökan/cv via mail eller telefon.

Mail:  patric@tremansfasad.se
Telefon: 0225/122 10

Örbyhus Slott

Fortsatta Arbetet med muren, vakttornet samt vaktstugan vid Örbyhus Slott är åter igång. se mer under projekt/Slott&Herresäten

Örbyhus Slott

Arbetet med fortsättningen av Muren, Vaktstugan samt Vakttornet Vid Örbyhus Slott. Ytorna blästrades, putsades sedan med kalkbruk samt avfärgades med Traditionell Gotlandskalk som pigmenteras på plats med äkta jordpigment.Ny tegelavtäckning.

  • Löptid: 2017
  • Ort: Örbyhus
  • Beställare: Örbyhus Gods AB

Linus Westlund

Lärling  Med 6 Års yrkeserfarenhet

Alex Hedlund

Murare Med 13 Års yrkeserfarenhet

Bellmansgatan 7, Södermalm, Fasadrestaurering

Fasadrestaureringen utfördes enligt följande.Den gamla uttjänade putsen på Fasaderna blästrades av. Nytt lufthårdnande kalkbruk påfördes. Avfärgades sedan med Traditionell Gotlandskalk som pigmenterades på plats med äkta Jordpigment i detta fall en blandning med Bränd Terra & Obränd Terra på Fasadliven samt på Fönster och portomfattningar en blandning av obränd Terra & Järnoxidsvart.

 

 

Bellmansgatan 7, Södermalm

Vi har fått uppdraget av AB Stadsholmen att Restaurera Fasaderna på Bellmansgatan 7, vilket vi nu har påbörjat. se mer under projekt/kulturbyggnader

 

Prästgatan 7, Gamla stan

Arbeterna är nu i full gång på Prästgatan 7, Hippomenes, Gamla Stan. se mer under projekt/kulturbyggnader

 

Prästgatan 66, Gamla Stan

Arbeterna är nu slutförda på Prästgatan 66, och slutbesiktningen blev till allas förnöjsamhet. Se mer under Referenser/kulturbyggnader